Kapucyni: VIII Rada Plenarna Zakonu

Pierwsze spotkanie grupy roboczej przygotowującej VIII Radę Plenarną Zakonu

Kochani bracia, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę Szczęśliwego Nowego Roku, tym razem nie tylko we własnym imieniu, lecz także w imieniu braci należących do Komisji przygotowawczej VIII Rady Plenarnej Zakonu.

Już na samym początku tego roku rozpoczęliśmy naszą pracę odpowiadając na prośbę Ministra generalnego, aby przygotować to ważne wydarzenie refleksji, lecz także mające być inspiracją dla Zakonu. Jak wiadomo, odbędzie się ono jesienią przyszłego roku, 2015. Nasze spotkanie skoncentrowało się w sposób szczególny na przygotowaniu instrumentum laboris dla całego Zakonu, lecz także dla Ciebie, bracie, który mnie teraz słuchasz, aby refleksja nad tym kim jesteśmy i jak pracujemy pomogła nam lepiej żyć i pracować z większym zapałem, z większym entuzjazmem, a także z większą skutecznością.

Dotknęliśmy niektórych punktów, pewnych aspektów pracy: praca jako czynnik wzmacniający naszą przynależność do Zakonu; praca jako pełnia mojej osobistej tożsamości; praca jako środek utrzymania, gdyż powinniśmy pracą zarabiać na codzienny chleb; praca jako utożsamienie się z ubogimi, wśród których żyjemy; praca, a nie aktywizm; praca jako narzędzie formacji – na pierwszych jej etapach, lecz nie tylko; praca jako inicjatywa osobista i jako wyraz wspólnoty.

Właśnie w tych dniach wszystko to nabiera kształtów, przygotowujemy materiał, który zostanie rozesłany do prowincji, kustodii, a następnie dotrze także do Twojej wspólnoty. Już teraz proszę Cię, bracie, abyś w tej refleksji uczestniczył z wielką otwartością, z twórczością, ze spojrzeniem profetycznym. Owoc naszej wspólnej pracy służyć będzie następnie pomocą braciom zgromadzonym na Radzie Plenarnej Zakonu w październiku i listopadzie 2015. Przede wszystkim jednak posłuży Wam, bracia, i Tobie oraz Twojej wspólnocie w refleksji – lecz nie tylko – kto wie, może również w odkryciu nowych, skutecznych i profetycznych sposobów pracy w naszych czasach. Szczęść Boże w pracy!

br. Štefan Kožuh OFMCap
Wikariusz generalny

Więcej na: www.kapucyni.pl