Kapucyni: Zakończenie generalskiej wizytacji pasterskiej

kapucyni.pl5 września 2015 roku miało miejsce zakończenie generalskiej wizytacji pasterskiej Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Minister Generalny br. Mauro Jöhri i Wikariusz Generalny br. Štefan Kožuh spotkali się z braćmi by podsumować czas wizytacji.

W naszych Konstytucjach oraz Ordynacjach Kapituł Generalnych możemy przeczytać: „Minister generalny w czasie swego urzędowania niech zwizytuje wszystkich braci, osobiście lub przez innych, nade wszystko za pośrednictwem radnych generalnych” (Ord. 10/1.1). „Wizyta pasterska, przepisana przez Regułę i przez prawo powszechne, bardzo sprzyja ożywieniu naszego życia, odnowie oraz jedności braci. Ministrowie przeto niech oddają się jej ze szczególnym zaangażowaniem, osobiście lub przez innych, zgodnie z przepisami Kościoła i naszego prawa własnego. W czasie wizyty niech ministrowie lub inni bracia do niej delegowani prowadzą szczery dialog z  braćmi, zarówno indywidualnie, jak też na spotkaniu wspólnoty, na temat wszelkich spraw duchowych i doczesnych, które służą ochronie i wzrostowi życia braci. Niech też nie zaniedbują przeglądu domów. Niech działają z właściwym zrozumieniem i rozwagą, dostosowując się do czasu i warunków różnych regionów, tak aby bracia przedstawiali własne zdanie z ufnością, w wolności i szczerze, a także aby wspólnie szukali tego, co prowadzi do nieustannej odnowy naszego życia i do rozwoju działalności” (Konst. 164).

Więcej na: www.kapucyni.pl