Klaretyni: Spotkanie Zarządu z Przełożonymi wspólnot

Bezpośrednio zakończonych Dniach Odnowy Klaretyńskiej płynnie przeszliśmy do spotkania Superiorów naszej prowincji z jej Zarządem. W zebraniu uczestniczyło, oprócz członków Zarządu, większość przełożonych domów położonych w Polsce oraz ojciec Krzysztof Łabędź, posługujący w Czechach.

Pierwsza część (w czwartek, 27 kwietnia) była kontynuacją D.O.K. Poprowadził ją nasz współbrat, gość z Hiszpanii, o. Carlos García Andrade. Przeżywana była bardziej duchowo. Natomiast dzień drugi (piątek, 28 kwietnia) ­– to czas poświęcony informacjom i obradom na temat aktualnych spraw, dotyczących życia naszej prowincji zakonnej.

Obrady przebiegły w niezwykle braterskiej, otwartej i szczerej atmosferze. Wydają się, że jest to pierwszy owoc dopiero co zakończonych Dni Odnowy, poświęconych wspólnocie. (W tym miejscu warto wspomnieć, że jesienią planowane są warsztaty z zakresu komunikacji we wspólnocie).

Oby, tak Dni Odnowy, jak zebranie Zarządu z Przełożonymi lokalnymi, przynosiły dalsze, trwałe owoce dla dobra naszej Prowincji i każdego z nas.

Za: www.klaretyni.pl