Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych Jasna Góra, 5-8 maja 2015 r.

BPJGW dniach 5-8 maja 2015 r. w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona miejscu i roli muzyki (wokalnej, wokalno-instrumentalnej, instrumentalnej) w życiu klasztoru epoki średniowiecznej i nowożytnej. Troska o piękno liturgii (ars celebrandi), w połączeniu z duchowym oraz intelektualnym rozwojem członków europejskich (w tym także polskich) wspólnot zakonnych powodowała, że klasztory zawsze tworzyły ważne ośrodki pielęgnowania szeroko rozumianej kultury. Działające w nich zespoły muzyczne (początkowo wokalne, później także wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne) odegrały istotną rolę w rozwoju i pielęgnowaniu życia muzycznego, stając się nierzadko wręcz najważniejszymi lokalnymi ośrodkami kultury muzycznej.

Kulturotwórcza rola zakonów jest coraz bardziej widoczna w miarę prowadzenia szeroko zakrojonych badań, realizowanych przez różnorodne środowiska naukowe (m.in. historyków, liturgistów, muzykologów). Zainteresowanie tą problematyką potwierdza liczba referentów prezentowanej konferencji (w sumie ponad 70), którzy reprezentują różne dziedziny nauki. Obrady – obok sesji plenarnych – odbywać się będą w trzech sekcjach: Źródła (polskie i europejskie) – Muzyka w klasztorach (m.in. prawodawstwo oraz zwyczaje zakonne w klasztorach męskich i żeńskich, rzymsko-katolickich, unickich i bizantyńskich) – Instrumenty, wykonawcy, twórcy (m.in. działalność kapel klasztornych, ich repertuar, członkowie oraz instrumentarium, teoretycy i kompozytorzy zakonni).

Komitet naukowy konferencji, realizowanej pod patronatem projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja”, tworzą: prof. Marek Derwich, o. dr Nikodem Kilnar OSPPE, prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, prof. Remigiusz Pośpiech. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego OSPPE oraz Przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry OSPPE. Wśród jej organizatorów znalazły się następujące instytucje: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historyczny i Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, Stowarzyszenie „Kapela Jasnogórska”, Stowarzyszenie Miłośników Festiwalu „Gaude Mater”, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze. Konferencję dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast patronatem medialnym objęło Biuro Prasowe Jasnej Góry, Radio Jasna Góra oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

o. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP