Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów obchodziło święto patronalne

Z udziałem kardynała Stanisława Dziwisza swoje święto patronalne obchodziło 7 marca – w rocznicę śmierci świętego Tomasza z Akwinu – Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Ojców Dominikanów w Krakowie. Przed nabożeństwem władze Kolegium i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przedłużyły umowę o współpracy naukowej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., której w dominikańskiej bazylice Świętej Trójcy przewodniczył metropolita krakowski. W nabożeństwie obok braci studentów z Zakonu Kaznodziejskiego uczestniczyli również klerycy krakowskich seminariów.

W homilii przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Krzysztof Popławski podkreślał, że dzięki łasce Bożej jesteśmy „solą ziemi i światłem świata”. Zwrócił uwagę, że św. Tomasz z Akwinu naśladował to, co „zbierały” anioły, aby wydobyć to, co w człowieku jest dobre. „Pamiętajmy o tym, co dobre w naszym życiu i odkrywajmy, że dzięki Bogu jesteśmy solą ziemi i światłem świata” – dodał o. Popławski.

Po Mszy teolog Domu Papieskiego, dominikanin o. Wojciech Giertych wygłosił wykład zatytułowany „Dlaczego święty Tomasz z Akwinu niewiele pisał o sumieniu?”.

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Ojców Dominikanów w Krakowie jest Wyższym Seminarium Duchownym, które działa na podstawie umowy o współpracy naukowej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przed nabożeństwem władze obu instytucji podpisały umowę o współpracy na kolejne 10 lat.

Kolegium ma status kościelnej szkoły wyższej i zostało wpisane do rejestru szkół wyższych decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2000 roku.

Urodzony we Włoszech około 1225 roku Tomasz z Akwinu – jeden z największych myślicieli chrześcijaństwa, twórca systemu filozoficzno-teologicznego nazwanego od jego imienia tomizmem, dominikanin i doktor Kościoła – zmarł 7 marca 1274 roku. Jest patronem dominikanów, teologów, studentów oraz wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.

KAI / dominikanie.pl

Za: www.dominikanie.pl