Kraków: Rocznica śmierci Męczenników z Pariacoto

W piątek, 9 sierpnia 2019 r. przypada kolejna rocznica męczeńskiej śmierci w Pariacoto w Peru franciszkańskich misjonarzy, błogosławionych o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka. Obydwaj przez sześć lat formacji seminaryjnej posługiwali w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie.

Mamy w nich orędowników u Boga i nauczycieli wierności aż do końca krzyżowi i Ewangelii. W czasie pielgrzymki do Polski, trzy lata temu, Ojciec Święty Franciszek modlił się przy ich relikwiach w Kaplicy Męki Pańskiej.

Zachęcamy do modlitwy za ich wstawiennictwem w naszych osobistych intencjach oraz prosząc o pokój dla świata i zachowanie od plagi terroryzmu.

Za: franciszkanie.pl