Ks. dr Mariusz Lach SDB został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ceremonia wręczenia odbyła się 3 paćdziernika 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Oprócz ks. Mariusz Lacha SDB odznaczenia odebrało pięcioro innych animatorów kultury z różnych rejonów kraju, których dokonania i zasługi na polu wychowania i kształtowania wrażliwości młodego człowieka zostały docenione.

Uroczystości przewodniczyła dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – podsekretarz stanu, która w imieniu ministra Piotra Glińskiego życzyła wszystkim wyróżnionym wytrwałości i dalszych sukcesów na polu artystyczno-wychowawczym.

Za: www.salezjanie.pl