Książka: Cystersi. Historia zakonu europejskiego.

Monumentalna książka przedstawiająca Zakon Cysterski, od powstania do chwili obecnej, trafiła na półki księgarskie. „Cystersi. Historia zakonu europejskiego” autorstwa Immo Eberla ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa Astraia.

Autorem dzieła jest dr hab. Immo Eberl, kierownik archiwum miejskiego w Ellwangen. Wcześniej studiował on na Uniwersytecie w Tybindze, tam też jest od 1990 roku profesorem nadzwyczajnym historii średniowiecznej. Pracę nad książką ukończył w 2001 roku. Autorem polskiego tłumaczenia jest benedyktyn Piotr Włodyga.

Książka składa się z pięciu rozdziałów oraz zaopatrzona jest przedmową autora. Tytuły kolejnych rozdziałów to:

I. Początki

II. Rozwój zakonu do bulli Parvus fons (1256)

III. Zakon w późnym średniowieczu aż do początku Reformacji

IV. Zakon w nowożytności aż do sekularyzacji

V. Zakon w XIX i XX wieku

Na końcu umieszczono także obfitą bibliografię.

Pośród tematów, które są przedmiotem namysłu autora warto wymienić choćby początki Citeaux, rolę Bernarda z Clairvaux, duchowość, piśmiennictwo, liturgię, architekturę i wiele innych. Eberl obszernie omawia powstanie kongregacji cysterskich i spory między obserwami. Duże znaczenie ma fakt, że autor zajął się także współczesną historią zakonu i jego rolą w dzisiejszej rzeczywistości Kościoła i świata.

Pozycja dostępna jest m. in. TUTAJ i TUTAJ.

Za: www.wachack.cystersi.pl