Radio Maryja będzie świętować 20-lecie

Radio Maryja istnieje już od dwudziestu lat. Główne obchody tej okrągłej rocznicy odbędą się w sobotę 03.12.2011 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu.

Jak co roku do siedziby Radia Maryja przybędą tysiące wiernych słuchaczy z całej Polski i zza granicy. Rocznicowe spotkanie Rodziny Radia Maryja staje się okazją do wielkiego dziękczynienia za wspaniały dar: „katolickiego głosu w naszych domach”. Coroczne dziękczynienie Bogu włącza się w wypowiedziane kilkanaście lat temu przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II:

„Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio i że się nazywa Radio Maryja” (Watykan, 29 marca 1995).

Pierwsze pozwolenia na stacje nadawcze w Toruniu i Bydgoszczy uzyskano w czerwcu 1991. Radio Maryja zaczęło nadawać oficjalny sygnał 08 grudnia 1991 roku. Tego dnia do kaplicy rozgłośni z kościoła św. Józefa procesjonalnie została wprowadzona figura matki Bożej Fatimskiej – Patronki Radia. Elementy identyfikujące Radio to pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Teraz i zawsze” oraz słowa: „Tu Radio Maryja. Katolicki głos w Twoim domu”. Od dwudziestu lat na antenie Radia niezmiennie rozbrzmiewa sygnał „Bogarodzicy”.

W sobotę 3 grudnia już o 9.00 rozpoczną się rozmowy z pielgrzymami. Będzie można również zwiedzać siedzibę Radia Maryja oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Organizatorzy spotkania przygotowali wiele stoisk, gdzie oferują zakup książek katolickich oraz uzyskanie informacji na temat Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych dzieł ewangelizacyjnych. O godz. 12.30 w toruńskim Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kościele św. Józefa zostanie odmówiony Różaniec Święty. O 13.30 rozpocznie się koncert pt. „To już 20 lat”. W Godzinie Miłosierdzia, czyli o 15.00 zostanie odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej nastąpi przywitanie gości. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza Św. pod przewodnictwem ordynariusza toruńskiego Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. Homilię wygłosi metropolita gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Uroczystości odbędą się również w Bydgoszczy 8 grudnia 2011. W kościele św. Jadwigi Królowej o 18.00 będzie celebrowana uroczysta msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Tyrawy – ordynariusza diecezji bydgoskiej.

Dyrektorem Radia Maryja jest o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Jego najbliższymi współpracownikami są Ojcowie Redemptoryści. Na przestrzeni lat posługę w Radiu Maryja pełnili i niektórzy nadal pełnią: o. Jan Mikrut, o. Eugeniusz Karpiel, o. Jan Ćwikowski, o. Robert Jasiak, o. Henryk Zienkiewicz, o. Wiesław Majewski, o Tomasz Jońca, o. Piotr Andrukiewicz, o. Grzegorz Moj, o. Jacek Cydzik, o. Jan Król, o. Dariusz Pabiś, o. Janusz Dyrek, o. Piotr Detlaff, o. Marian Sojka, o. Dariusz Drążek, o. Benedykt Cisoń, o. Waldemar Gonczaruk, o. Zdzisław Klafka, o. Zbigniew Pieńkos, o. Marcin Krupa. Posługę w Radiu pełnią także siostry ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. We bezpośrednia współpracę z Radiem zaangażowani są kapłani diecezjalni i zakonni oraz kilkaset osób świeckich. Większość osób świeckich i wszyscy duchowni pełnią swą posługę w Radiu bezinteresownie (wolontariat).

W Polsce jak i po za jej granicami: Europa i Ameryka Północna działają prężnie Biura Radia Maryja i Koła Przyjaciół Radia Maryja. Jest to szerszy krąg współpracowników rozgłośni. Istnieją także młodzieżowe Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz dziecięce w postaci zainicjowanych przez Madzię Buczek Podwórkowych Kół Różańcowych.

Głównym celem Radia Maryja jest ewangelizacja. Opiera się ona na trzech zasadniczych nurtach: codziennej katechezie, modlitwie i kontakcie ze słuchaczami. Radio Maryja odgrywa w naszej Ojczyźnie niezwykle ważną rolę. Prof. Piotr Jaroszyński w artykule pt. „O honor Polski i godność Kościoła” napisał:

„Radio Maryja odradza polskość w Narodzie, który na różne sposoby i z różnych powodów nie może w pełni wyrazić siebie, nie może pokazać swoich możliwości, nie może podjąć się realizacji ambitnych planów, jest ciągle spychany na margines. Tymczasem dzięki Radiu Naród nasz odzyskuje swoją cześć i wiarę w siebie, w swoje talenty i zdolności, w swoją społeczną solidarność”.

Wokół Radia powstało również wiele dzieł podejmujących posługę apostolstwa w Polsce i poza jej granicami. W 1996 roku w Szczecinku powstała Fundacja „Nasz Przyszłość”, która prowadzi działalność wydawniczą, popularyzuje dobrą książkę. Przy Fundacji utworzono w 1998 roku Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową. We Wrocławiu istnieje Fundacja Lux Veritatis, która przy pomocy nowoczesnych środków audiowizualnych niesie Dobrą Nowinę. Fundacja oferuje wiele filmów fabularnych, reportaży, jest także właścicielem Telewizji Trwam. 29 stycznia 1998 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego Dziennika”. Gazeta podejmuje tematykę dotyczącą życia społecznego, kulturalnego, politycznego i religijnego. Propagują wartości chrześcijańskie oraz wielowiekową tradycję i kulturę polską. W października 2001 roku w Toruniu rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jej rektorem jest o. dr Krzysztof Bieliński CSsR. Fundacja prowadzi także prace badawcze poszukujące źródeł energii odnawialnej w Toruniu. Niedługo rozpocznie nadawanie nowy portal internetowy, na którym słuchacze będą mogli znaleźć najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła, kraju i świata, ale także wybrane audycje radiowe i telewizyjne, adresy, informacje. Będą mogli także uczestniczyć w dyskusji na forum. Radio Maryja cały czas się rozwija.

Św. pamięci ks. prof. Janusz Nagórny pisał przed sześcioma laty na łamach „Naszego Dziennika”:

„Radio Maryja – wraz ze wszystkimi inicjatywami towarzyszącymi wrosło już w polski „krajobraz medialny”. Ogromnie wielu Polaków – zarówno w kraju, jak i poza jego granicami – nie wyobraża sobie swej codzienności bez tego bogatego w różnorodne treści przesłania, które umacnia i pogłębia wiarę, pomaga głębiej odczytać nasza narodową tożsamość, a także pozwala lepiej zrozumieć aktualne wyzwania, jakie stoją przed społeczeństwem. Wokół Radia Maryja zrodziło się szerokie środowisko społeczne(…)” (Nasz Dziennik, 3/4 września 2005).

Posługa w Radiu Maryja wymaga ciągłego kontaktu ojców z różnego rodzaju specjalistami, osobami zaangażowanymi w rożne szczeble życia społecznego, intelektualistami, profesorami, księżmi biskupami. Wywiadów Radiu Maryja udzielili m.in.: ks. kard. Tarcisio Bertone – sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, najbliższy współpracownik Ojca Świętego Benedykta XVI, ks. Kardynał Franc Rodé – Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ks. kard. William. J. Levada – Prefektem Kongregacji Nauki Wiary i Przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej, ks. kard. Zenon Grocholewski – prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej. W audycjach Radia Maryja gościli m.in. Jan Moor Jankowski – żołnierz Armii Krajowej i światowy ekspert medycyny sądowej oraz Herbert Marshall McLuhan – kanadyjski teoretyk komunikacji.

Redakcja Informacyjna Radia Maryja