20-lecie Werbistów w Baranowiczach na Białorusi

W Uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2011, Dom Św. Trójcy w Baranowiczach na Białorusi (Regia Ural) obchodził 20 lecie swojego istnienia. Uroczystej mszy świętej przewodniczył administrator apostolski w Pińsku, metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz.

Przybyli licznie parafianie, dobrodzieje, studenci kolegium katechetycznego, przedstawiciele grup i społeczności, które gromadzą się w Domu w Baranowiczach i oczywiście sami werbiści z przełożonym Domu – br. Korneliuszem Konskiem oraz regionałem, o. Jakubem Błaszczyszynem SVD .

W homilii abp Kondrusiewicz podkreślił szczególny wkład werbistów w odrodzenie życia religijnego na terenach b. ZSRR. Jako misjonarze Słowa Bożego – okazali się odważni i dyspozycyjni w podejmowaniu wyzwań, jakie przyniósł upadek komunizmu i reżimu ateistycznego na Białorusi i w Rosji. Głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym i zakładając wspólnoty Kościoła lokalnego – stali się pionierami w dziele reewangelizacji, kształcenia laikatu, rozwóju środków społecznego przekazu i pracy na rzecz pojednania i dialogu między zamieszkującymi te tereny narodami – zaznaczył arcybiskup. Wyraził też wdzięczność władzom Zgromadzenia za życzliwość i zrozumienie dla potrzeb Kościoła na Wschodzie.

Pierwszą parafię na tych terenach werbisci objęli wczesną wiosną 1939 r., gdy ziemie te wchodziły w skład państwa Polskiego. Była to położona 85 km od miasta Pińsk, wieś Wiczówka, gdzie pracę rozpoczęło 3 werbistów. Kolejną placówką były Baranowicze, do której przybyli latem 1939 r. Po wybuchu II Wojny Światowej zmuszeni byli wyjechać. Powrócili tu po 50 latach!

U schyłku lat osiemdziesiątych z okresową pomocą duszpasterską wyjeżdzają na Białoruś pierwsi werbiści z Polski. W 1990 roku zaczynają stałą pracę w parafii Stołowicze, a rok poźniej w Darewie. Wówczas też zapada decyzja o utworzeniu Domu Św. Trójcy w Baranowiczach. W 1992 roku został erygowany Dystrykt Baranowicze w ramach Polskiej Prowincji SVD. Zakupiono działkę wraz z małym budynkiem. Wkrótce wzniesiono zupełnie nowy dom a niedaleko – Kościół parafialny MB. Fatimskiej, poświęcony w 1996r.

W Domu Św Trójcy zainicjowały swoją działalność Kolegium Katechetyczne, redakcja miesięcznika Dialog, Studio Nagrań, przez pewien okres czasu działało tu także Studium Dziennikarskie i Arcybiskupi Urząd Budowlany. Od początku swego istnienia w mieścił się postulat SVD. Współbracia prowadzą wiele dzieł socjalnych i charytatywnych, uczestniczą w życiu kulturalnym organizując wystawy i spotkania, organizują rekolekcje, seminaria i kursy.

Dom w Baranowiczach stał się kolebką Regii Ural. Stąd współbracia założyli wspólnotę w Moskwie, a następnie w Syberii na Dalekim Wschodzie.

O. Jakub Błaszczyszyn, SVD