Home WiadomościZ kraju KUL: „Spór o dobro”

KUL: „Spór o dobro”

Redakcja

„Spór o dobro” – pod takim tytułem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywa się XIV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne.

Profesorowie z Polski, Niemiec i Hiszpanii jako przedmiot rozważań podjęli fundamentalne zagadnienia: byt (to co istnieje) a obiektywność istnienia dobra, zdolność jego rozpoznawania i kierowania się nim. Uwagę prelegentów i dyskutantów zwróciła także problematyka obecności zła oraz Bóg (Byt absolutny) jako Dobro najwyższe, z którego cała rzeczywistość bierze swoje istnienie i On też jest jej ostatecznym celem.

Sympozjum pozwala uwyraźnić właściwe rozumienie dobra pośród intelektualnych meandrów współczesnej „agory filozofów”, ale też w odniesieniu do praktyki życia moralnego i społeczno-gospodarczego (szczególna ranga kategorii „dobra wspólnego”). Przypomina także o konieczności odróżniania różnych porządków bytu i potrzebie całościowego – metafizycznego – ujęcia wielu zhierarchizowanych kategorii dóbr, ze szczególnym uwzględnieniem dobra najdoskonalszego ze stworzeń – człowieka jako osoby.

Organizatorem spotkania jest Katedra Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, którymi kieruje ks. prof. Andrzej Maryniarczyk SDB: „Dobro przede wszystkim leży u podstaw ludzkiego działania” – zauważa kontynuator myśli o. Mieczysława Alberta Krąpca OP. „Prawdziwe lub błędne jego rozpoznanie pozwala uczynić go racją dobrego działania, albo też działania fałszywego; takiego, które przyniesie skutki pozytywne, bądź też będzie niszczyło działającą osobę i społeczeństwo, w którym ta osoba żyje”.

Uczestnicy sympozjum mogą także zapoznać się z wieloma publikacjami – w tym z niedawno wydaną z inicjatywy kulowskiego środowiska filozoficznego dwutomową Encyklopedią Filozofii Polskiej, stanowiącą dopełnienie 10-tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. „Jest to swoista panorama polskiej kultury humanistycznej, w której filozofia odgrywała i, mam nadzieję, wciąż odgrywa niezwykle istotną rolę kulturowego kośćca” – podkreśla dziekan Wydziału Filozofii KUL ks. prof. Stanisław Janeczek. Autorami haseł w obydwu encyklopediach są naukowcy z niemal wszystkich środowisk filozoficznych w Polsce.

Wykłady poprzedziło multimedialne odtworzenie wypowiedzi zmarłego w 2008 r. o. M. A. Krąpca. Warto dodać, iż ten wielki filozof i rektor, wśród wielu uhonorowań także członek PAN, decyzją władz miasta został ustanowiony patronem placu usytuowanego nieopodal siedziby Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Zresztą wszechstronność myśli i barwność wypowiedzi o. Krąpca wciąż motywuje do myślenia i sporu. Ostatnią z kolei sympozjalną inspiracją do dyskusji będzie wykład prof. E. Martineza (Barcelona) nt. dobra i miłości.

K. Hudzik, Lublin

Za: Radio Watykańskie

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda