Marianie: List Przełożonego Prowincji na uroczystość Narodzenia Pańskiego

Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów skierował do współbraci zwyczajowy list z okazji zbliżających się uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ks. Paweł Naumowicz MIC nawiązując do rozpoczętego w I niedzielę Adwentu Roku Życia Konsekrowanego przywołał nauczanie papieża Franciszka, który zwrócił uwagę na radość rodząca się w sercu zakonnika, której źródłem jest miłość Chrystusa: „Powołując was – zwiastuje papież Franciszek – Bóg mówi: Jesteś ważny dla mnie, kocham cię, liczę na ciebie. Jezus mówi to każdemu z nas! Z tego rodzi się radość! Radość chwili, w której Jezus spojrzał na mnie. Zrozumienie i odczucie tego jest sekretem naszej radości. Czuć się kochanym przez Boga, czuć, że dla Niego nie jesteśmy numerami, ale osobami; mieć poczucie, że to On nas wzywa”.

Owa radość powołania łączy się z inną radością, zwiastowaną w noc betlejemską przez Anioła, a której źródłem jest Syn Boży przychodzący na świat: „Pośród ciemności nocy, wobec odrzucenia poszukującej schronienia Świętej Rodziny, ubóstwa betlejemskiej stajni, rozlega się wezwanie do wielkiej radości. Jej źródłem jest obecność bezbronnego Niemowlęcia – obiecanego Mesjasza, który zgodnie z zapowiedziami proroków, wybawia z mroków grzechu, poczucia beznadziei i bezsensu, wewnętrznych i zewnętrznych braków. Gdzieś w pałacu bawi się Herod ze swoimi ludźmi – mają wszystko, czego pragną, pieniądze, stroje, władzę, wykwintne potrawy. Udają szczęśliwych, niszcząc się przy tym nawzajem. A w tym samym czasie pocieszenia doznają ubodzy, którzy przyjęli objawione im Słowo”.

Kierując myśli braci ku przeżywaniu Roku Życia Konsekrowanego, Przełożony Prowincji zachęcił całą wspólnotę marianów do pielęgnowania radości rodzącej się z bycia powołanym, utwierdzając w ten sposób „to, co dobre i Bogu przyjemne, wypalając to, co grzeszne i powodujące zwątpienie”.

W końcowych zdaniach listu ks. Prowincjał życzył, aby radość wypływająca z Ewangelii napełniała serca marianów, by każdy mógł się stać zakonnikiem „zdolnym obudzić świat”.

xas

Za: www.marianie.pl