Kłopoty finansowe Braci Mniejszych

„Czując się w powinności, by żyć jak dzieci światła, ja i Definitorium Generalne pragniemy wydobyć na światło poważną sytuację, w której znajduje się w tym momencie Kuria Generalna Zakonu”. Tymi słowami przełożony generalny franciszkanów o. Michael Perry OFM w specjalnym liście do wszystkich współbraci informuje o bardzo trudnej sytuacji finansów zakonnych. Podkreśla, że spawa dotyczy stabilności finansowej tak samego Zakonu Braci Mniejszych, jak i powierzonego mu dziedzictwa.

O. Perry wyjaśnia, że już we wrześniu Definitorum Generalne podjęło szereg kroków mających na celu wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy. Między innymi zasięgnięto porady związanych z zakonem prawników, a także poinformowano o tym fakcie właściwe władze kościelne. W trakcie wewnętrznej analizy i oceny sytuacji pojawiły się trzy ważne elementy. Po pierwsze potwierdzono, że Kuria Generalna znalazła się w bardzo poważnej sytuacji finansowej, w tym ze znacznym zadłużeniem. Po drugie systemy nadzoru i kontroli finansowej w zakresie zarządzania dziedzictwem Zakonu nie były wystarczająco skuteczne. A po trzecie wydaje się, że pewne osoby, którym została powierzona piecza nad dziedzictwem Zakonu, podjęły szereg budzących wątpliwości operacji finansowych, bez pełnej wiedzy i zgody byłego i obecnego Definitorium Generalnego. Jako że część osób, które w tej sprawie odegrały kluczową rolę, nie jest franciszkanami, władze zakonne jednogłośnie zwróciły się o pomoc do odpowiednich instytucji świeckich.

Sam Zakon Braci Mniejszych powołał specjalny trzyosobowy zespół, który weryfikuje wewnętrzną sytuację finansową, w tym także Kurii Generalnej. Ponadto ma on zbadać i ocenić istniejące systemy nadzoru finansowego, a także zaproponować zmiany mające na celu ich wzmocnienie. Jego zadaniem jest również dokładne przeanalizowanie wszystkich działań Ekonomatu Generalnego zakonu podjętych od 2003 r., ze szczególnym uwzględnieniem tych operacji, które mogą budzić niepokój.

„Mam świadomość, że wielu z was będzie poważnie rozczarowanych i zniechęconych zaistniałą sytuacją. Pojawi się także wiele pytań, na które będą mieli prawo uzyskać odpowiedzi. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli dostarczyć więcej informacji” – napisał w swoim liście o. Perry. Dodał także, że jego intencją jest przedstawienie pełnego raportu Kapitule Generalnej.

lg/ rv, ofm.org 

Zobacz też: www.ofm.org

Za: Radio Watykańskie