Marianie – Licheń: rocznica objawień Maryi

marianie.pl165. rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce wspominano w dniu 1.05. br., w Grąblinie. W Eucharystii, którą przy kaplicy sosny sprawował o godz. 12.00 ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium uczestniczyli zarówno licheńscy parafianie, jak i przybyli pielgrzymi.

W homilii ksiądz kustosz nawiązując do Ewangelii z dnia zwrócił uwagę na to, iż tylko dzięki Jezusowi, który jest „drogą, prawdą i życiem”, możemy dostąpić chwały nieba.  Wskazał także na Maryję jako Tę, która powinna być dla nas wzorem do naśladowania w naszej ziemskiej wędrówce.

Po Mszy św. wierni procesyjnie udali się do miejsca objawień w lesie grąblińskim, gdzie ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii, odczytał akt zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej. Wierni odmówili także dziesiątek różańca świętego.

Las grąbliński znajduje się ok. 2 km od Lichenia. 165 lat temu prostemu pasterzowi Mikołajowi Sikatce ukazała się w nim Matka Boża prosząc, aby napominał ludzi, by  zeszli z drogi grzechu i zwrócili się do Boga. Obecnie jest to miejsce kultu, gdzie każdego roku pielgrzymują niezliczone rzesze pątników. W lesie niedaleko miejsca objawień znajduje się kościół pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych, przy którym znajduje się klasztor sióstr anuncjatek.

Robert Adamczyk

Za: www.marianie.pl