Michalici: Archanioł Michał w jarosławskim Opactwie

michalici.plJarosławskie Opactwo Pobenedyktyńskie stało się kolejnym miejscem Nawiedzenia Figury św. Michała Archanioła z cudownej Groty Objawień na Gargano. Kościół św. Mikołaja i Stanisława, Czarna Kaplica, Klasztor św. Benedyktynek, Dom Ulgi w Cierpieniu św. Jana Pawła II oraz Kościół Świętego Ducha, to szczególne miejsca modlitwy wiernych z Jarosławia w dniach od 9 kwietnia do 1 maja 2015 r. Jak zaznaczył ks. Marek Pieńkowski, św. Michał Archanioł powraca po latach do Jarosławia, aby na nowo w nim zamieszkać.

Nawiedzenie zakończyło się Mszą Świętą, która jednocześnie wieńczyła comiesięczne nabożeństwo uzdrowienia i uwolnienia wewnętrznego. Na zakończenie Rektor Kościoła św. Mikołaja zawierzył Opactwo i wszystkich tam modlących się opiece św. Michała Archanioła. Zapewnił także o modlitwie po każdej Mszy świętej i nowennie w każdy pierwszy wtorek miesiąca przed umieszczoną w świątyni figurą św. Michała Archanioła. „Pragniemy nie tylko jak dotąd po każdej Mszy św. Cię przyzywać, ale na stałe umieścimy Twoją Figurę w naszej świątyni i w każdy pierwszy wtorek będziemy przedstawiać Ci w uroczystym wotywnym nabożeństwie podziękowania i prośby składane przez cały miesiąc tak przy tej figurze, jak i przez listy, telefonicznie lub przez nasza stronę internetową” – to słowa wypowiedziane przez Rektora Ks. Marka Pieńkowskiego na zakończenie peregrynacji figury Św. Michała Archanioła.

xrs

Za: www.michalici.pl