Home WiadomościZ kraju Maryjo, Tyś Polski Królową! – uroczystość na Jasnej Górze

Maryjo, Tyś Polski Królową! – uroczystość na Jasnej Górze

Redakcja

Na Jasnej Górze trwają obchody uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski z udziałem ponad 10 tys. osób.

Ważnym punktem dzisiejszych uroczystości było poświęcenie Jasnogórskiego Epitafium Smoleńskiego, poświęconego ofiarom tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Epitafium – duża tablica – umieszczona została na wprost wyjścia z Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Na uroczystość przybyły rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, w sumie ok. 200 osób, wśród nich: Jarosław Kaczyński, brat śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego; Karolina Kaczorowska, wdowa po śp. prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, a także m.in.: Zuzanna Kurtyka, Ewa Kochanowska, Małgorzata Gosiewska, Joanna Krupska, Ewa Błasik.

Na tablicy Epitafium Smoleńskiego znajdują się nazwiska wszystkich ofiar tej największej w historii Polski katastrofy lotniczej. W Epitafium wmontowana została także tablica upamiętniajaca ofiary smoleńskie, którą Rosjanie usunęli z miejsca tragedii w nocy przed pierwszą rocznicą katastrofy. Tablicę tę przekazali na Jasną Górę 10 lipca 2011 r. członkowie Stowarzyszenia Katyń 2010.


Ceremonia poświęcenia Epitafium Smoleńskiego

Na początku uroczystości uczestnicy Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores odśpiewali pieśń: „Gaude Mater Polonia”. Po niej rozległ się grany przez orkiestrę Hymn Polski.

Do zebranych zwrócił się przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. „W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, na murach Jasnej Góry, u tronu naszej Matki zapisujemy dziś imiona tych, którzy dwa lata temu w drodze na uroczystości w lesie katyńskim zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Zapisujemy te imiona w Duchowej Stolicy Narodu Polskiego ku ich wiecznej pamięci, ku pamięci przyszłych pokoleń młodych Polaków, ku przestrodze i ku przypomnieniu, że zgoda – buduje, niezgoda – rujnuje. Zapisujemy tutaj te imiona naszych sióstr i braci, którzy przychodzili na to miejsce, zapisujemy je z wielką wdzięcznością za to, kim byli i co zrobili dla nas i Ojczyzny naszej. Zapisujemy również te imiona ku powstaniu Ojczyzny naszej z tego, co ją wewnętrznie osłabia i niszczy we wszystkich dziedzinach naszego życia. Zapisujemy wreszcie te imiona po to, aby dać zewnętrzny wyraz naszej solidarności z tymi, których ta tragedia napełniła bólem i nieutulonym żalem. Zapisujemy, aby dać wyraz głębokiemu pragnieniu naszych serc i naszej potrzebie wyznawania wiary w Miłosierdzie Boże i w to, że Polska powstanie, bo nie umiera w niej cześć do Matki Najświętszej” – powiedział o. Roman Majewski.

Nazwiska wszystkich 96 osób – ofiar katastrofy smoleńskiej odczytała aktorka Halina Łabonarska, przyjaciółka tragicznie zmarłego aktora Janusza Zakrzeńskiego. Epitafium odsłoniły dzieci – Aleksander i Stanisław Skrzypek oraz Kinga i Miłosz Gosiewscy.

Ceremonii poświęcenia dokonał abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup modlił się: „Boże, w swoim niepojętym Miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały, błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował: ‘Ojcze odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili’”.

Przedstawiciele rodzin ofiar złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. W tym czasie zabrzmiało solo na trąbce.


Uroczystej sumie, która rozpoczęła się o godz. 11.00 na Szczycie, przewodniczy abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański.

„Dziękujemy Ci, Przemożna i Wszechwładna Królowo Polski, że jesteś nam Matką Najtroskliwszą. Przez Święte zaś Rany Błogosławionego Twojego Oblicza jesteś nam jeszcze bliższa, bo razem z nami w bolesnych chwilach trwasz przy nas jako Matka Współcierpiąca” – mówił w powitaniu generał Zakonu o. Izydor Matuszewski.

„Matko nasza i Królowo, dziś wołasz do nas ustami Marii Konopnickiej: ‘Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym ci swego nie odjęła lica. Ja – po dawnemu – moc twoja i siła – Bogarodzica!’. Wołałaś tak do nas, gdy przyjmowałaś Symbol Katyński, postacie Polaków spętanych drutem kolczastym, z przestrzeloną z tyłu głową, których pomnik stoi przed Kaplicą Relikwii Polskich Męczenników. Wołasz także i dzisiaj do nas, gdy u bram Cudownej Kaplicy pozwalasz nam ustawić Święte Epitafium Smoleńskie, upamiętniające tragiczne miejsce, gdzie zginęła Elita Narodu Polskiego. Katyń i Smoleńsk. Te dwa miejsca to dla nas dwa święte jasnogórskie pomniki Golgoty Wschodu, prawdziwa modlitwa polskich serc, łącząca się dziś w jedno wołanie, które Ty, Matko i Królowo, nosisz już od dawna na pooranej bruzdami ran Twojej Świętej Twarzy w Jasnogórskiej Ikonie. Niech Bóg będzie uwielbiony za ten dar Twojej obecności pośród nas, Najukochańsza Matko i Królowo Polski!”

„Matko nasza najlepsza i Królowo najtroskliwsza, która zawsze rozsiewałaś po polskiej ziemi pieśń pokoju, pragnienie prawdy, ale także braterskiej zgody i miłości, przejdź dziś przez naszą ukochaną Ojczystą ziemię z Twym wielkim Sercem w miłosiernych dłoniach, byśmy usłyszeli jak w Sercu naszej Królowej nasze biją serca i wyciągnęli ku sobie otwarte, dobre dłonie, ku polepszeniu bytu Prześwietnej Rzeczypospolitej. Daj nam tę łaskę, nasza Matko i Królowo!” – mówił generał Zakonu Paulinów.

„Rozpoczynając każdą Eucharystię wchodzimy w przestrzeń żywej tajemnicy, i od wysłuchania Słowa Bożego przechodzimy do łamania chleba, w którym rozpoznajemy Chrystusa, a rozpoznanie Chrystusa to dostrzeżenie tego, że jest On celem dla którego wszystko zostało stworzone i dla którego wszystko jest podtrzymywane w istnieniu, dostrzeżenie tego, że w Nim wszystkie wieki otrzymały swój początek i koniec, w Nim połączona została nieskończoność ze skończonością, Stwórca ze stworzeniem – mówił w powitaniu abp Stanisław Gądecki – Ta tajemnica dokonała się dzięki współpracy człowieka pełnego Bożej łaski, dzięki Maryi, tak mocno zjednoczonej z Bogiem, że kiedy Jego słowo wniknęło w Jej ucho natychmiast przybrało postać cielesną. To wydarzanie wyniosło Maryję ponad wszelkie stworzenia, uczyniło ją Królową wszelkiego stworzenia, Niewiastą obleczoną w słońce. Ona będąc Królową wszelkiego Stworzenia jest również naszą Polaków władczynią, co uroczyście wyznał król Jan Kazimierz ślubach lwowskich dnia 1 kwietnia 1656 roku: ‘O jak szczęśliwy cały Naród Polski, który Cię słusznie nazywa Królową i dowodami wielkiej swej miłości hołdy Ci składa’. Maryjo Matko Zbawiciela i Nasza Matko Tobie polecamy wszystkie ofiary katyńskie, Tobie polecamy także wszystkie ofiary, które zginęły pod Smoleńskiem wstawiaj się za nami i pozwól abyśmy mocą łaski Twojego Syna zawsze dochowali Tobie wierności”.

„To spotkanie, to okazja dziękczynienia za dary i łaski przez Nią (Maryję) uproszone, dziękczynienie na opiekę nad każdym z nas, i nad naszym narodem, który aż po dzień dzisiejszy nie utracił godności, skoro zachował wiarę. To okazja przeproszenia za grzechy i słabości, za niewierność małą i wielką, a jednocześnie to spotkanie niech nam pozwoli zaczerpnąć ufności, że w konfrontacji ze współczesnymi trudnościami nie jesteśmy sami, że przetrwamy pod krzyżem historii, skoro pod krzyżem Chrystusa wytrwała aż do końca nasza Królowa i Matka. Na Jasnej Górze staje dziś Kościół w Polsce z ufnością patrząc w przyszłość. Mimo wszystko, bracia i siostry, stajemy z ufnością, bo nasza siła nie od nas pochodzi. Wiemy, Komu zawierzyliśmy, i wiemy, że wytrwać trzeba aż do końca. Wiemy, że zawsze, nawet w czasach zakłamania, prawda zwycięża” – podkreślił w homilii abp Józef Michalik.

„Dzisiaj Jasna Góra modli się za Ojczyznę, ale i upamiętnia ofiary spod Katynia i Smoleńska, są tu rodziny wielu ofiar, aby modlitwą wesprzeć zmarłych, stanąć przed Bogiem z prośbą o miłosierdzie dla zmarłych i o to, aby ich nagła, niespodziewana śmierć nie poszła na marne, aby spełniła w odwiecznych planach Bożych swoją rolę. Już dzisiaj przecież stała się symbolem i znakiem niezwykle wymownym, potrzebnym i uzdrawiającym nasze myślenie – stwierdził kaznodzieja – Byli ludźmi różnych przekonań, różnych przynależności, ale razem jechali uczcić ofiary morderstwa w Katyniu. Wypełniali swoją misję i posługę. Służyli Polsce”.

Abp Józef Michalik podkreślił „jak bardzo potrzeba jest wierność prawdzie, nawet trudnej prawdzie”. „Zemścić się musi na wszystkich polityka atakująca etykę i kulturę chrześcijańskich zachować wypracowanych przez pokolenia polskiej tradycji, którą trzeba za wszelką cenę przywrócić, jeśli chcemy, aby słowo ‘Polak’ budziło zaufanie i szacunek w naszych ustach, a także wśród poważnych ludzi Europu i świata” – zaznaczył arcybiskup.

Po homilii został ponowiony Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego.

W procesji z darami symbolicznie zostało złożone Epitafium Smoleńskie upamiętniające wszystkie ofiary z 10 kwietnia 2010 r. Dorota Skrzypek, żona Sławomira Skrzypka prezesa Narodowego Banku Polskiego złożyła w darze pamiątki po swoim mężu: unikalną monetę z wizerunkiem śp. prezesa Skrzypka, pióro wieczne, którym podpisywał swoje decyzje, flagę z trumny śp. Sławomira Skrzypka oraz Krzyż Komandorski z Gwiazdą Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie. Katarzyna Francuz, żona Artura Francuza, oficera BOR, który był bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ofiarowała w darze osobisty różaniec męża, który otrzymał od błogosławionego Jana Pawła II. W darze duchowym złożono Kielich Życia, znak moralnego zwycięstwa narodu.

Po Komunii św. złożono przyrzeczenie Duchowej Adopcji. Watro przypomnieć, że w tym roku przypada jubileusz 25-lecia tej ważnej inicjatywy, jaką jest modlitwa w obronie dzieci poczętych, zagrożonych aborcją.


Na jasnogórskich uroczystościach obecni są księża biskupi: kard. Józef Glemp, Prymas senior; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Henryk Gulbinowicz, abp senior z Wrocławia; abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski; abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki; abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński; abp Stanisław Nowak, arcybiskup senior z Częstochowy; bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski; bp Edward Dajczak, biskup koszalińsko-kołobrzeski; bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Antoni Dydycz, biskup drohiczyński; bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski; bp Piotr Libera, biskup płocki; bp Jerzy Mazur, biskup ełcki; bp Tadeusz Rakoczy, biskup bielsko-żywiecki; bp Jan Styrna, biskup elbląski; bp Marcel Trofimiak z Ukrainy; bp Jan Wieczorek, bp senior z Gliwic; bp Piotr Jarecki z Warszawy; bp Edward Janiak z Wrocławia; bp Jan Zając z Krakowa; bp Jan Wątroba z Częstochowy; bp Józef Kupny z Katowic.

Przybyli także: przedstawiciele Kapituły Archikatedralnej z księżmi infułatami: ks. Marianem Mikołajczykiem i ks. Ireneuszem Skubisiem, redaktorem Naczelnym Tygodnika Katolickiego „Niedziela”; Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej na czele z rektorem ks. Andrzejem Przybylskim i profesorami; Instytut Teologiczny w Częstochowie z ks. rektorem Marianem Dudą wraz z profesorami uczelni i studentami; profesorowie i studenci innych uczelni częstochowskich na czele z rektorem Akademii Polonijnej ks. Stanisławem Łupińskim oraz jej założycielem ks. Andrzejem Kryńskim; władze rządowe, wojskowe, samorządowe i lokalne; Rycerstwo Jasnogórskiej Bogurodzicy z o. Janem Nalaskowskim, byłym generałem Zakonu Paulinów; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” na czele z przewodniczącym Ziemowitem Gawskim i prezesem Sławomirem Józefiakiem; organizatorzy i wykonawcy 22. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie z dyr. Małgorzatą Nowak; władze Polskiej Federacji Pueri Cantores z prezydentem Federacji ks. Piotrem Paćkowskim oraz prezydentem Międzynarodowej Federacji ks. Robertem Tyrałą oraz uczestnicy warsztatów Liturgiczno – Muzycznych 'Pieśni ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej'.

Eucharystię transmituje Telewizja Trwam, a także Radio Maryja.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mn, dr, es, mś


POWITANIE W DNIU KRÓLOWEJ POLSKI – 3 MAJA 2012 r. wygłoszone przez o. Izydora Matuszewskiego, generała Zakonu Paulinów

Królowo Polski
„Bogurodzico
Chrzestna Matko Polski
Gołąbko uskrzydlająca Boga
Jesteś tu
Zanim Cię
Wpisaną w Ewangelię Obrazu
Jasnogórską nazwały modlitwy spełnione”

Jasnogórska Matko i Królowo Polski, przywołaliśmy przed chwilą słowa poety, który Jasnogórską zwie Ciebie, nie tylko od miejsca Twej błogosławionej obecności, ale zwie Cię zaiste Jasnogórską, gdyż w tym świętym miejscu łączysz Polską Ziemię ze skłonem Niebios w modlitwach zanoszonych za nas i dla nas spełnianych.

Jesteś nam, Maryjo, Matką Najlepszą i Wszechwładną Królową, gdyż przychodziłaś nam z pomocą, gdy Polski Dom był upokarzany i zagrożony był jego byt narodowy. Po Cudownej Obronie Jasnej Góry w 1655 roku, król Jan Kazimierz oddał Ci Rzeczpospolitą we wieczyste władanie, zaś Legat papieski Pietro Vidoni dodał wówczas, we Lwowie, 1 kwietnia 1656 roku, wezwanie do Litanii Loretańskiej: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”. Na stałe wpisał ten drogi nam tytuł do Litanii Loretańskiej, dnia 29 listopada 1908 roku, święty Papież, Pius X. Dla całej Polski, jako specjalne święto, zatwierdził je, na dzień 3 maja, w roku 1924, Papież Pius XI, pozwalając obchodzić je w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mówimy dziś o tym, gdyż 50 lat temu, na prośbę Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego, w l962 roku, Ojciec Święty, błogosławiony Jan XXIII, ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, Główną Patronką Polski obok świętych Biskupów i Męczenników, Wojciecha i Stanisława.

Dziękujemy Ci, Przemożna i Wszechwładna Królowo Polski, że jesteś nam Matką Najtroskliwszą. Przez Święte zaś Rany Błogosławionego Twego Oblicza jesteś nam jeszcze bliższa, bo razem z nami w bolesnych chwilach trwasz przy nas jako Matka Współcierpiąca.

Matko i Królowo, poraniona w cierpieniu wespół z narodem, „napęczniała łzami, we włosach [polskiej] Brzozy spękanej w czuwaniu”- jak modli się poeta – Symbolu polskiej ziemi, naznaczonej krwią cierpienia, a także uśmiechem kwitnącej wiosny, jesteśmy przy Tobie, my, najwierniejsze Twe córki oraz synowie, bo tym pragnieniem bliskości Matki biją gorąco nasze serca.

Matko nasza i Królowo, dziś wołasz do nas ustami Marii Konopnickiej:

„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
nigdym ci swego nie odjęła lica.
Ja – po dawnemu – moc twoja i siła
– Bogarodzica!”.

Wołałaś tak do nas, gdy przyjmowałaś Symbol Katyński, postacie Polaków spętanych drutem kolczastym, z przestrzeloną z tyłu głową, których pomnik stoi przed Kaplicą Relikwii Polskich Męczenników. Wołasz także i dzisiaj do nas, gdy u bram Cudownej Kaplicy pozwalasz nam ustawić Święte Epitafium Smoleńskie, upamiętniające tragiczne miejsce, gdzie zginęła Elita Narodu Polskiego. Katyń i Smoleńsk. Te dwa miejsca to dla nas dwa święte jasnogórskie pomniki Golgoty Wschodu, prawdziwa modlitwa polskich serc, łącząca się dziś w jedno wołanie, które Ty, Matko i Królowo, nosisz już od dawna na pooranej bruzdami ran Twojej Świętej Twarzy w Jasnogórskiej Ikonie. Niech Bóg będzie uwielbiony za ten dar Twojej obecności pośród nas, Najukochańsza Matko i Królowo Polski!

Poślij nam, Matko Najukochańsza i Troskliwa Królowo, nowych Kordeckich, którzy armat wrogów się nie ulękną; poślij nam nowych Wyszyńskich, którzy rzeczy Boskich nie pozwolą składać na ołtarzu cesarza; poślij nam nowych Błogosławionych Janów Pawłów II, którzy nauczą nas znów przykładać ucho naszych serc i sumień do świętych jasnogórskich murów i na nowo usłyszeć, jak nasze serca biją w Twoim Sercu, Polski Matko i Polska Królowo!

Matko nasza najlepsza i Królowo najtroskliwsza, która zawsze rozsiewałaś po polskiej ziemi pieśń pokoju, pragnienie prawdy, ale także braterskiej zgody i miłości, przejdź dziś przez naszą ukochaną Ojczystą ziemię z Twym wielkim Sercem w miłosiernych dłoniach, byśmy usłyszeli jak w Sercu naszej Królowej nasze biją serca i wyciągnęli ku sobie otwarte, dobre dłonie, ku polepszeniu bytu Prześwietnej Rzeczypospolitej. Daj nam tę łaskę, nasza Matko i Królowo!

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda