Medal „Mater Verbi” dla dwóch chrystusowców

Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesław Wójcik TChr. oraz niedawno zmarły śp. ks. Janusz Andrzej Duczkowski TChr zostali wyróżnieni medalami znania i wdzięczności za pracę na rzecz mediów katolickich i świadczoną pomoc w redagowaniu informacji o życiu polskiej emigracji.


Podczas tegorocznej pielgrzymki tygodnika „Niedziela” na Jasną Górę – 15 września, w niedzielę środków społecznego przekazu – odbywającej się pod hasłem „Wierzę w jednego Boga” zostały przyznane przez redaktora naczelnego ks. dr Ireneusza Skubisia medale uznania i wdzięczności za pracę na rzecz mediów katolickich i świadczoną pomoc w redagowaniu informacji o życiu polskiej emigracji.

Wśród wyróżnionych laureatów, redaktorów krajowych i współpracowników „Niedzieli” znaleźli się również dwaj nasi współbracia: niedawno zmarły śp. ks. Janusz Andrzej Duczkowski TChr i obecny dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesław Wójcik TChr.

Podczas Mszy Świętej w bazylice jasnogórskiej ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i nowy przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy KEP podkreślił, że „Niedziela” i jej współpracownicy to „rodzina jasnogórskiego i częstochowskiego charyzmatu”. Zachęcił on do „ewangelicznej komunikacji, w której Maryja jest wzorem”.

Po raz pierwszy transmisję z pielgrzymki można było oglądać na żywo na stronie internetowej „Niedzieli” www.niedziela.pl. Profesjonalny przekaz live video oglądać można na tradycyjnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Tygodnik katolicki „Niedziela”, ukazujący się w 120 tys. nakładzie ma zasięg nie tylko ogólnopolski, ale i polonijny – ponad 4 tys. prenumeratorów za granicą). Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.chrystusowcy.pl / red.