Medal dla ojca Huberta Czumy SJ

Ojciec Hubert Czuma SJ został dziś uhonorowany Medalem Jubileuszowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W sobotę, 8 grudnia 2018 r. podczas obchodów 100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czterech byłych Rektorów KUL (ks. bp Jan Śrutwa, ks. abp Stanisław Wielgus, ks. Andrzej Szostek MIC, i ks. Stanisław Wilk SDB) otrzymało Medale „Zasłużony dla KUL”. Jego Magnificencja ks. Antoni Dębiński, Rektor KUL, wręczył także Medale Jubileuszowe osobom, które wniosły znaczący wkład w działalność Uniwersytetu. Wśród nich Medal otrzymał o. Hubert Czuma SJ, który w latach 1963–1971 był duszpasterzem akademickim w Lublinie, a od 1968 także przełożonym jezuickiej wspólnoty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Medal w imieniu ojca Huberta odebrał Socjusz Nominat Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego o. Wojciech Żmudziński SJ. W najbliższą niedzielę trafi on do rąk ojca Czumy przebywającego obecnie w naszej infirmerii w warszawskim Kolegium przy ul. Rakowieckiej 61.

Dziękując Bogu za wszelkie dobro, jakie w okresie PRLu ojciec Hubert uczynił dla rzeszy studentów w Lublinie, modlimy się o jego zdrowie.

Foto: Rektor KUL, ks. Antoni Dębiński, podczas przemówienia na zakończenie uroczystej mszy św. koncelebrowanej z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (źródło: www.kul.pl/Tomasz Koryszko)

Za: jezuici.pl