Michalici na Białorusi – ciekawa wystawa w RCKP w Krośnie

Od 14 listopada czynna jest w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wystawa obrazująca pracę duszpasterską Księży Michalitów na Białorusi oraz piękno różnych zakątków tego kraju, przypominających o długoletniej, polskiej obecności na tamtych terenach.

To wydarzenie artystyczne jest pokłosiem wizyty grona krośnieńskich lekarzy, którzy odwiedzili michalickie placówki na Białorusi na zaproszenie pracujących tam naszych współbraci. Dzięki staraniom naszych braci pobyt autorów za wschodnią granicą stanowił sentymentalny rekonesans po śladach polskości i katolicyzmu na dawnych terenach Polski. Nie brakowało akcentów religijnych i duchowych doświadczeń.

Organizatorem wystawy i autorem większości zdjęć jest ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie dr Wojciech Wroński. Wsparcia organizacyjnego udzielili pracownicy RCKP w Krośnie, a także Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie. Otwarciu wystawy towarzyszył wernisaż, w którym uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących środowiska polityków, przedsiębiorców, nauczycieli i lekarzy Krosna oraz okolic. Obecny był Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, uczniowie szkół michalickich z Krosna i Miejsca Piastowego, a także kapłani zakonni i diecezjalni.

Wystawa w interesujący sposób promuje działalność Michalitów na Białorusi oraz stanowi jeden ze sposobów pozyskania przez organizatorów środków finansowych na budowane przez nasze Zgromadzenie Centrum Pastoralne w Gatowo k/Mińska. Ekspozycja jest umieszczona w hallu głównym krośnieńskiego RCKP przy wejściu do sali amfiteatralnej, co stwarza możliwość obejrzenia jej kilkutysięcznym rzeszom – uczestnikom, trwających w tym obiekcie Krośnieńskich Spotkań Teatralnych.

Zarówno wyjazd na Białoruś, jak i wystawa zawiązały grono nowych sympatyków skupionych wokół działalności naszych Współbraci za wschodnią granicą i tworzenia do tego właściwych warunków.

Leszek Przybylski CSMA

Za: www.michalici.pl