Miesiąc odnowy duchowej u redemptorystów

W Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie odbywa się międzynarodowy miesiąc odnowy duchowej. Wydarzenie organizowane już po raz drugi w ramach Konferencji Redemptorystów Europy trwa od 14 lipca do 5 sierpnia. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu Redemptorystów, w którym uczestniczy 13 kleryków z różnych krajów Europy: Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz z Zimbabwe w Afryce. Obecni są także 2 ojcowie z Włoch i 8 ojców z Polski, którzy przeżywają dziesiątą rocznicę ślubów wieczystych.

Z racji międzynarodowego charakteru tego kursu wykłady i spotkania modlitewne odbywają się w trzech językach: polskim, angielskim i włoskim. Program każdego dnia wypełniony jest wspólną modlitwą, specjalnymi konferencjami oraz spotkaniami dyskusyjnymi z zaproszonymi gośćmi. Pierwszym z nich był koordynator Konferencji Redemptorystów Europy, o. Jacek Zdrzałek, który omówił bieżącą sytuację i inicjatywy podejmowane przez redemptorystów w Europie. Poruszył również tematykę dotyczącą radości i trudów życia zakonnego.

Kolejne trzy dni prowadził prowincjał z Wielkiej Brytanii o. Ronnald McAinsh, który przybliżył uczestnikom teologię Konstytucji Zgromadzenia, które są regułą życia redemptorystów. Wykłady dotyczące historii i duchowości redemptorystów przez następne trzy dni prowadził o. Alfonso Amarante z Rzymu, profesor Akademii Alfonsjańskiej. Przedstawił on również wkład św. Alfonsa Liguoriego i współczesnych redemptorystów w rozwój teologii moralnej.

Z uczestnikami kursu spotkał się też przełożony Prowincji Warszawskiej o. Janusz Sok, który podjął temat tożsamości redemptorysty w XXI wieku. W swoich refleksjach nawiązał do realiów życia redemptorystów i wyzwań, jakie przed nim stoją. Kolejne dwa dni poświęcone były formacji ludzkiej, kształtowaniu uczuciowości i przeżywaniu czystości zakonnej. Zajęcia w formie warsztatowej prowadziła pani psycholog Jadwiga Juros z Opola.

W ostatnim tygodniu gościem kursu duchowości będzie o. Michal Zamkovsky ze Słowacji, który przedstawi sposób prowadzenia misji ludowych przez redemptorystów. Natomiast we wtorek klerycy wezmą udział w Letniej Szkole Ewangelizacji REDCAMP, która odbywa się w Krakowie, włączając się w sposób praktyczny w tę międzynarodową inicjatywę nowej ewangelizacji. Kolejnym prelegentem będzie o. Andriy Oliynyk z Ukrainy, który przedstawi pracę redemptorystów z migrantami i przybliży specyfikę obrządków wschodnich, zwłaszcza, że uczestnikami odnowy są też współbracia obrządku bizantyńskiego z Ukrainy. Osobny dzień będzie poświęcony duszpasterstwu powołań i jego metodom.

Ostanie dwa dni odnowy będą dotyczyć misji zagranicznych oraz pracy duszpasterskiej z młodzieżą, którą ukażą dwaj ojcowie z Hiszpanii: Jorge Ambel Galán i Víctor Chacón Huertas.

Jak podkreślają uczestnicy, ten wspólnie przeżywany czas odnowy pomaga w lepszym poznaniu innych kultur i obrządków, w których żyją i posługują redemptoryści, umożliwia wzajemne poznanie współbraci i poszczególnych prowincji oraz większą otwartość na wspólne inicjatywy w ramach Konferencji Redemptorystów Europy. Jest to też dobra okazja do ponownego przybliżenia sobie postaci świętych i błogosławionych redemptorystów, a także sług Bożych, którzy patronują poszczególnym dniom odnowy. Uczestnicy mają okazję zwiedzić Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, zabytki królewskiego miasta Krakowa, Centrum Jana Pawła II w Krakowie i jego dom rodzinny w Wadowicach, a także Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dopełnieniem miesiąca odnowy będą ośmiodniowe rekolekcje dla braci składających śluby wieczyste, które przeżyją oni w swoich krajach.

Zachęcamy do otoczenia modlitewną pamięcią naszych współbraci z różnych krajów Europy i Afryki, którzy zdecydowali się poświęcić swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny o Chrystusie Odkupicielu jako członkowie Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

o. Sylwester Cabała CSsR

Więcej (zdjęcia) na: www.redemptor.pl