Misjonarze Krwi Chrystusa: Nowy Zarząd Prowincjalny w Polsce

Przedstawiamy nowy Zarząd Prowincjalny Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce.

Od lewej: ks. Zbigniew Lesiczka, wiceprow., ks. Mariusz Szykuła, ks. Wojciech Czernatowicz – prowincjał, ks. Łukasz Tarnowski i ks. Damian Siwicki.

Pan niech mocą Swej Najdroższej Krwi umacnia wybranego Księdza Prowincjał i Jego Radę.

Za: www.cpps.pl