Home WiadomościZ kraju Warszawa: Spotkanie Konferencji Salezjańskich Inspektorii Polskich

Warszawa: Spotkanie Konferencji Salezjańskich Inspektorii Polskich

Redakcja

Warszawski dom salezjanów przy ul. Korowodu gościł przełożonych czterech polskich inspektorii, które od września 2012 roku prócz Polski obejmują także terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy. Spotkanie to, powszechnie zwane Konferencją Salezjańskich Inspektorii Polskich (KSIP), zgromadziło ponadto sporą grupę salezjanów ze wszystkich inspektorii odpowiadających za środki komunikacji społecznej, Rodzinę Salezjańską i duszpasterstwo młodzieży.

Obrady prowadził Radca regionalny, ks. Marek Chrzan, który jako przewodniczący spotkania zaplanował dyskusję nad zgłoszonymi tematami wypełniając wszystkim czas, od niedzielnego wieczoru 21 kwietnia do 24 kwietnia.

Głównymi elementami spotkania była refleksja nad poziomem i jakością współpracy w Rodzinie Salezjańskiej i sektorze komunikacji społecznej. Współpraca w Rodzinie Salezjańskiej rozwija się dynamicznie. Respektując autonomię poszczególnych zgromadzeń czy stowarzyszeń, podejmujemy inicjatywy, w których uczestniczymy razem. W najbliższa sobotę, 27 kwietnia, odbędzie się po raz pierwszy Krajowa Konsulta Rodziny Salezjańskiej, która zgromadzi przedstawicieli wszystkich grup, czyli: salezjanów, córek Maryi Wspomożycielki, salezjanów współpracowników, byłych wychowanków salezjańskich, wolontariuszek Księdza Bosko, michalitów i sióstr michalitek oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Czcicieli Wspomożycielki Wiernych.

Znaczenie trudniej było opisać stan aktualny i elementy współpracy w dziedzinie komunikacji społecznej. Sektor ten rozwija się dynamicznie, nie tylko na poziomie inspektorii, ale głównie lokalnie, powołując do życia kolejne inicjatywy. Sporą część czasu poświęciliśmy odnowionemu pismu „Don Bosco”. Wydaje się, że kolejne spotkanie będzie poświęcone dalszej refleksji i wyznaczaniu pól współpracy oraz wzmacnianiu już obecnych, np. wspólnej strony internetowej, niektórych wydawnictw (pismo „Don Bosco”, „Salezjanie 2013”, itd.), tłumaczenia dokumentów, światowej strony internetowej czy wersji polskiej produkowanych filmów.

Od dwóch lat istnieje praktyka wybierania spośród inspektorów zastępcy przewodniczącego KSIP – na najbliższy rok został nim ks. Alfred Leja, przełożony inspektorii wrocławskiej.

Zaplanowano nowy sposób organizowania spotkań KSIP, uwzględniający udział delegatów krajowych z poszczególnych sektorów animacji na poziomie krajowym.

Ponadto wspólnie omówiliśmy kilka bieżących spraw, m.in.: plan peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w Polsce, studia licencjackie w salezjańskim seminarium w Lądzie, sposób finansowania wspólnych inicjatyw, kwestię jakości i sposobu tłumaczeń dokumentów na język polski, wysłuchaliśmy relacji ze spotkań odpowiedzialnego za kierowanie współpracą wszystkich polskich szkół salezjańskich, podjęliśmy decyzje w związku z tablicą dedykowaną kard. Augustowi Hlondowi, itp.

Za: www.salezjanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda