Misjonarze Świętej Rodziny: Nowy Zarząd Prowincjalny rozpoczął urzędowanie

1 maja 2013 roku Nowy Zarząd Prowincjalny Misjonarzy Świętej Rodziny wybrany podczas Kapituły Prowincjalnej MSF w Bąblinie w dniach 8-12 kwietnia 2013 roku rozpoczął oficjalnie swoje urzędowanie.

(Na zdjęciu od lewej: Ks. Robert Ciżewski – Wiceprowincjał, Ks. Adam Józef Sobczyk – Prowincjał, Ks. Grzegorz Kamiński – III. Asystent, Ks. Józef Bobeł – II. Asystent)

W dniach 8-12 kwietnia 2013 roku, Bąblinie odbyła się Kapituła Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny pod hasłem: Misjonarze Świętej Rodziny w służbie nowej ewangelizacji. Kapituła Prowincjalna postawiła sobie za cel przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji Prowincji, określenie perspektyw na przyszłość, wybór nowego Zarządu Prowincjalnego oraz wybór delegatów na Kapitułę Generalną Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, która odbędzie się w dniach 01-20 października 2013 r. w Rzymie.

W Kapitule Prowincjalnej uczestniczyło 59 Współbraci, należących do Polskiej Prowincji, a przedstawicielem Zarządu Generalnego z Rzymu był Przełożony Generalny Ks. Edmund Jan Michalski MSF, wywodzący się z Polskiej Prowincji.

Więcej na: www.msf.opoka.org.pl