Mniszki o wolności i posłuszeństwie

O wolności i posłuszeństwie w życiu zakonnym rozmawiały Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego z kilku krajów Europy podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Krzeszowicach koło Krakowa.

„Między naszym posłuszeństwem zakonnym a wolnością człowieka nie ma sprzeczności. Posłuszeństwo dokonuje się bowiem w całkowitej wolności. Przecież dobrowolnie wybieram Boga i dobrowolnie chcę być Mu posłuszna” – mówi siostra Zdzisława, podprzeorysza klasztoru w Świętej Annie koło Częstochowy, która uczestniczyła w konferencji mniszek.

W spotkaniu, które odbyło się w dniach od 5 do 10 września, wziął udział generał Zakonu Kaznodziejskiego, o. Bruno Cadore. Przybyli także obecny i były promotor mniszek w Kurii Generalnej Zakonu: o. Brian Pierce i o. Victor Hofstetter oraz przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Krzysztof Popławski.

„Z Ojcem Generałem rozmawiałyśmy o naszym życiu zakonnym i zadaniach, jakie stoją przed mniszkami dominikańskimi we współczesnym świecie” – opowiada s. Zdzisława.

W trzeciej już międzynarodowej konferencji Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego wzięły udział siostry z Polski, Austrii, Czech, Irlandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii i Szwajcarii. Konferencje takie odbywają się co kilka lat.

W niedzielę 9 września uczestniczące w konferencji w Krzeszowicach mniszki przybyły do klasztoru ojców dominikanów w Krakowie, by wspólnie z nimi odmówić nieszpory i oddać cześć relikwiom Świętego Jacka – pierwszego polskiego dominikanina.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku Święty Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i Radoniach pod Warszawą.

Więcej informacji o mniszkach: 

sz, dominikanie.pl

Za: www.dominikanie.pl