Lwów: Kongres Historyczny

„Sescenti Anni 1412 – 2012” – pod taki tytułem odbył się we Lwowie Międzynarodowy Kongres Historyczny, zorganizowany przez Centrum Ucrainicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Archidiecezję Lwowską i inne instytucje kościelne i państwowe, polskie i ukraińskie. Relację z Kongresu przygotował br. Rafał Antoszczuk.

Kongres zorganizowano w dniach 8 – 11 września 2012 roku, z racji Jubileuszu 600 – lecia przeniesienia stolicy arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa i rozpoczął się doroczną, uroczystą procesją z relikwiami bł. Jakuba Strzemię. Tradycyjnie wyrusza ona z franciszkańskiego kościoła św. Antoniego do lwowskiej katedry. Procesję zakończyła dziękczynna msza św. za 600 lat istnienia Metropolii Lwowskiej. Mszy św., jak i procesji, przewodniczył kard. Josef Tomko z Watykanu, który był specjalnym wysłannikiem Ojca Świętego Benedykta XVI.

Na początku mszy św. odczytano specjalne listy laudacyjne, które na ręce abpa Mieczysława Mokrzyckiego przesłali: Benedykt XVI, który ofiarował Archidiecezji kielich mszalny oraz prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz.

W procesji oraz we mszy św. wzięli udział biskupi greckokatoliccy, rzymskokatoliccy, a także przedstawiciele kościoła prawosławnego oraz licznie zgromadzone duchowieństwo diecezjalne i zakonne.

Przed zakończeniem mszy św. abp Mieczysław Mokrzycki dokonał aktu oddania Archidiecezji szczególnej opiece Matki Bożej Łaskawej, a następnie tradycyjnie, jak co roku podczas uroczystości jakubowych, wręczone zostały medale bł. Jakuba zasłużonym archidiecezjanom.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy kongresu oprowadzani byli po zabytkowych kościołach Lwowa. Wieczorem, w Operze Lwowskiej, odbyła się uroczysta gala ku czci bł. Jana Pawła II, podczas której wyświetlono film „Szukałem was”.

W niedzielę, 9 września, uczestniczący w Kongresie udali się na wycieczkę do Halicza, dawnej stolicy arcybiskupów. Tam, w kościele p.w. bł. Jakuba, uczestniczyli we mszy św. której przewodniczył bp Leon Mały. Po mszy św. miało miejsce zwiedzanie Halicza, zamku, cerkwi św. Pantalejmona – dawnej katedry biskupów halickich oraz okolicznych miejscowości, w których ukazywana była bogata historia oraz piękno sztuki Ziemi Halickiej. Wato tu nadmienić, że od XVI wieku aż do roku 1947 w miejscu tym mieli swój klasztor franciszkanie, a cerkiew była kościołem św. Stanisława.

10 września, w dawnym lwowskim kościele seminaryjnym, odbyła się pierwsza część naukowej sesji, którą otworzył wraz z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego, prof. Włodzimierzem Osadczym, abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. W Lwowskim Muzeum Religii, uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. „Relikwie Archidiecezji”, którą przygotowała Archidiecezja Lwowska we współpracy z muzeum. Na wystawie zaprezentowane zostały zabytkowe eksponaty pochodzące ze skarbca lwowskiej katedry. Pośród nich znalazły się i pamiątki po Słudze Bożym o. biskupie Rafale Kiernickim. Właśnie w sali prezentowanej wystawy odbywały się kolejne sesje naukowe tego i w następnym dniu.

11 września, po zakończonych sesjach, popołudniem, uczestnicy udali się do Naukowej Biblioteki Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franka, gdzie została zaprezentowana historia biblioteki oraz wystawa „Lwowska łacińska archidiecezja XV – XVIII wieku w dokumentach Naukowej Biblioteki”. Na wystawie zaprezentowane zostały zbiory dotyczące archidiecezji od XV do XVIII wieku, które wcześniej nigdy nie były publicznie pokazywane. Warto dodać, że wspomniana wystawa była zorganizowana tylko dla potrzeb Kongresu i trwała jeden dzień.

Wieczorna msza św. we lwowskiej katedrze zakończyła kilkudniowy Kongres. Podczas jego trwania nie zabrakło wielu elementów franciszkańskich. Niemalże wszyscy prelegenci podkreślali wielki wkład franciszkanów w rozwój archidiecezji. Podkreślane były szczególnie dwie postacie franciszkańskie: bł. Jakub Strzemię oraz sługa Boży o. bp Rafał Kiernicki. Właśnie im poświęcone były wykłady – prof. Tadeusza Tajdosa z Polskiej Akademii Nauk z Warszawy oraz Christopher O’Neill z University of Cambridge. Niezwykle ciekawy okazał się wykład ks. Józefa Mareckiego, który przedstawił krótką historię rodziny franciszkańskiej (zakonów męskich i żeńskich) pracującej, na przestrzeni wieków, na terenie Metropolii.

Nie sposób wymienić wszystkich prelegentów i tematów prelekcji jakie zaprezentowane zostały podczas Kongresu – było ich bisko 50, ale trzeba tutaj nadmienić, że Zakon Franciszkanów reprezentował br. Rafał Maria Antoszczuk z Prowincji św. Antoniego z Padwy i bł. Jakuba Strzemię, który wygłosił wykład pt. „Prawda o bł. Jakubie Strzemię, organizatorze Metropolii Halickiej, zawarta na zaginionych wizerunkach”.

Należy dodać, że zarówno polscy, jak i ukraińscy naukowcy wysunęli postulat, aby organizować podobne naukowe spotkania w celu pogłębiania niezwykle bogatej historii Metropolii Lwowskiej, gdyż proponowany przez organizatorów czas, był zbyt krótki, by dotknąć wszystkich interesujących wątków wielowiekowego bogactwa lwowskiego kościoła.

br. Rafał M. Antoszczuk

Więcej (zdjęcia) na: www.zakonfranciszkanow.pl