Salezjanie – Inspektoria krakowska: Nowe wyzwania i zadania

Dobry początek to połowa sukcesu, jak mówi powiedzenie. Tak więc w nowy rok szkolno-wychowawczy wystartowali dyrektorzy i odpowiedzialni za placówki inspektorii krakowskiej. Zostały im przedstawione plany i zadania do realizacji. Uczynił to przełożony inspektorii krakowskiej, ks. Dariusza Bartocha oraz jego współpracownicy.

Spotkanie to odbyło się 11 września na Łosiówce w murach Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Pośród wielu zadań bez wątpienia kapituła inspektorialna oraz peregrynacja relikwii św. Jana Bosko to ważne wydarzenia w najbliższym czasie. W dobrym przygotowaniu do peregrynacji bedzie towarzyszyć tematyka opracowana przez Duszpasterstwo Młodzieży na każdy miesiąc tego okresu. Ks. inspektor przedstawił także zagadnienia związane z ISPWD oraz wizytacjami, a także kwestie personalne.

Inne przedstawione wydarzenia wpisujące się w nadchodzący rok związane są z duszpasterstwem młodzieżowym w Polsce i świecie to Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro oraz Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Taize w Rzymie.

„Wiem, komu uwierzyłem” – pod takim zawołaniem ośrodki duszpasterstwa młodzieży w Polsce rozpoczynają przeżywanie Roku Wiary. Na każdy z miesięcy zostały przygotowane materiały formacyjne do spotkań dla młodzieży. Udział w przygotowaniu materiałów do tego wydarzenia mają także salezjanie poprzez swojego delegata krajowego ks. Tomasza Kijowskiego. Treści dotyczące tego wydarzenia znajdują się na stronie www.kdm.org.pl.

Bieżące informacje, m.in związane z Dniem Wspólnoty Inspektorialnej w dniu 20 października, rekolekcjami, dniami skupienia omówił wikariusz insp. ks. Adam Paszek. Bogate w treści wystąpienie miał także ekonom inspektorialny ks. Gabriel Stawowy referując sprawy związane z ekonomią i administracją inspektorii i wybranych dzieł.

Wymiar duchowy spotkania został podkreślony przez wspólną celebrację Eucharystii, której przewodniczył ks. inspektor. Uczynił on także refleksję nad usłyszanym słowem Bożym, którą skierował do zebranych.

WI
Źródło: sdb.org.pl

Za: www.salezjanie.pl