Home WiadomościZ kraju Niepokalanów: Kampania Różańcowa

Niepokalanów: Kampania Różańcowa

Redakcja

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «… Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę». (Rdz 3,14-15)

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.(Ap.12,17)

Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje (Trzecia Tajemnica Fatimska)

Od zarania dziejów ludzkości trwa zaciekła walka pomiędzy Biblijną Niewiastą a starodawnym wężem, pomiędzy Królestwem Bożym i królestwem ciemności. Jest to walka nieustępliwa, na śmierć i życie. Kościół w Biblijnej Kobiecie rozpoznaje Maryję, pokorną służebnicę Pańską. W starodawnym wężu dostrzega Szatana, księcia ciemności i kłamstwa. Potomstwo Niewiasty to ci, którzy jak Maryja uwierzyli Bogu i przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Potomstwo szatana, to ci którzy odrzucili Boga i Jego plan zbawienia, trwając w swoich grzechach.

Szatan zwycięża nas grzechem, to jego jedyna broń, niestety bardzo skuteczna i śmiercionośna. Całe działanie diabelskie oparte jest na kłamstwie, na wmówieniu ludziom, że grzech jest dobry, że będą szczęśliwi, że to nic takiego, że inni tak robią itd. W tym działaniu szatan ma wielu pomocników, używa wielu środków, stworzył całe struktury promowania grzechu.

Ze wszystkich stworzeń nie udało mu się nigdy pokonać Maryi, która nosi zaszczytne imię NIEPOKALANA. To ONA w każdym objawieniu zatwierdzonym przez Kościół wkłada nam do ręki potężną broń przeciwko siłą zła. Jest to Różaniec, sznur połączonych ze sobą paciorków. Prosta modlitwa dostępna każdemu. Wielu papieży wypowiadało się na temat potęgi modlitwy różańcowej, wspominając wielkie zwycięstwa dokonane z pomocą nieba. Mamy jeszcze w pamięci audiencje u św. Jana Pawła II, który każdemu, kto go odwiedzał wciskał do ręki Różaniec , nie na pamiątkę ale do walki. Ten Niewolnik Maryi jakby przewidywał, że idą trudne, niebezpieczne czasy i dlatego trzeba się zbroić.

W tym roku świętujemy setną rocznicę Cudu ad Wisłą. 100 lat temu nasi przodkowie w obliczu zbliżającej się armii bolszewickiej upadli na kolana, chwycili za różańce i wspólnie w całej Polsce prosili Królową Polski o pomoc. Maryja nie zawiodła i wyprosiła u swojego Syna interwencję, która nazywamy Cudem nad Wisłą. 14 i 15 sierpnia 1920 r. bolszewicy nad wojskiem polskim ujrzeli Bogarodzicę w otoczeniu husarii. Tylko żołnierze rosyjscy widzieli Matkę Boża, Polacy widzieli świetlisty obłok. Niektórzy komentatorzy pomijają lub umniejszają rolę tych zdarzeń tłumacząc, że Cud nad Wisłą to genialna strategia naszego wojska, że to przejęcie radzieckiej radiostacji a przez to poznanie planów wroga itp. Wyliczono że tych, że tych tzw. przypadków które wpłynęły na los bitwy warszawskiej było kilkanaście a prawdopodobieństwo ich wydarzynia się jednocześnie jest większe niż trafienie „szóstki” w Toto-Lotka.

W październiku 2018 r. na sympozjum „Magia – cała prawda” powstała w Niepokalanowie inicjatywa pod nazwą Sztafeta Różańcowa. Akcja trwała do stulecia Cudu nad Wisłą, tzn. 15 sierpnia br. Jej celem była nieustanna modlitwa różańcowa dzień i noc według zasady  jeden kończy, drugi zaczyna.  Łącznie w Sztafecie wzięło udział 5068 osób. Każdy uczestnik modlił się przez jedną godzinę na różańcu w intencji: o wyzwolenie nas, naszych rodzin i całej naszej ojczyzny od wszelkich zniewoleń demonicznych, skutków przekleństw, aborcji, złorzeczeń, paktów i cyrografów diabelskich, praktyk okultystycznych, magicznych, spirytystycznych, aborcji, wpływu złej literatury, sztuki, muzyki, kinematografii, gier komputerowych itp. Uczestnicy sami określali stały dzień i godzinę swojego różańca. Była też możliwość modlitwy jako wolny strzelec, odmawiając swój Różaniec w dowolnym dniu i godzinie zależnie od czasu wolnego.

Wielu członków Sztafety po zakończeniu akcji widząc owoce wspólnej modlitwy prosiło o kontynuację dzieła. Oto dwa maila: Zgłaszamy chęć i potrzebę udziału w Krucjacie Różańcowej za Polskę mamy świadomość obserwując to co się dzieje że bez Bożej pomocy nic nie jesteśmy w stanie zrobić Prosimy o sformułowanie intencji modlitwy za Ojczyznę abyśmy wszyscy wiedzieli o co mamy się modlić. Podpisani: Paweł, Wojciech, Anna, Halina, Karol, Maria, Karolina, Bernadetta, Krzysztof, Krystyna, Wiesława  dn.16.08.2020 Szczucin

oraz: Prosimy o przedłużenie Sztafety Różańcowej. Polska jest atakowana ze wszech stron potrzeba modlitwy!  Czasy są trudne i niepewne. Spełniając prośbę Matki Bożej odmawiajmy wspólnie Różaniec.   Pozdrawiamy radośnie Teresa Józef Halina Klaudia Dawid  Mariusz Krzysztof Wiktor Józefa Stefani,  dn. 14.08.2020

Wychodząc  naprzeciw tym pragnieniom, po modlitwie i konsultacjach postanowiliśmy kontynuować to dzieło na nieco zmienionych warunkach. Ponieważ wiele jest płaszczyzn walki duchowej dlatego obecna forma przyjmuje postać Kampanii Różańcowej na wzór kampanii militarnej. Pozostaje sprawdzona forma nieustającej modlitwy  jako Sztafety Różańcowej z wcześniej ustalonymi zasadami. Poszerzamy jednak cel i środki naszych działań. Będziemy modlić się o tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, naszych rodzinach, Ojczyźnie i na całym świecie. Będziemy się modlić aż do pełnego zwycięstwa Niepokalanej. Do modlitwy dołączamy według możliwości, stanu zdrowia i roztropności post, praktyki pokutne, wynagrodzenie za grzechy własne i innych oraz uczynki miłosierdzia. Za patrona obieramy św. Maksymiliana Marie Kolbego. Jego Regulamin Życia przyjmujemy za nasz kodeks postępowania indywidualnego oraz wspólnotowych działań.

Warunkiem udziału w Kampanii Różańcowej jest codzienny Różaniec, minimum jeden dziesiątek, w intencjach Matki Bożej, odmawiany indywidualnie lub wspólnotowo. Kampania Różańcowa jest adresowane do wszystkich katolików zatroskanych o los własnej rodziny, Kościoła i Ojczyzny. Zapraszamy Rycerzy Niepokalanej oraz inne ruchy, stowarzyszenie, wspólnoty oraz osoby nie zrzeszone do wspólnych działań w oparciu się złu.  Na naszych stronach internetowych zostaną zamieszczone stosowne informacje o zasadach funkcjonowania, możliwości dołączenia oraz o wszelkich inicjatywach różańcowych. Kampania Różańcowa oficjalnie rozpocznie swoje działanie 12 września br. na imieniny Maryi, w kolejną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem. Na mszy w. o godzinie 11.00 zawierzymy Niepokalanej ta nową inicjatywę.


Regulamin życia
rekolekcje luty 1920
(Czytać co miesiąc)

1) – Muszę być świętym jak największym.

2) – Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną – MI3.

3) – Z góry wyklucz grzech śmiertelny lub dobrowolny powszedni – Spokój o przeszłość. – Gorącością wynagrodź czas stracony.

4) – Nie opuszczę:

  1. a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i
  2. b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) – Posłuszeństwo twoją regułą = Wola Boża przez Niepokalaną. Narzędzie.

6) – Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) – Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie.

8) – Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

9) – Przygotowanie, działanie, skutek.

10) – Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie “actiones” (myśli, słowa, uczynki) i “passiones” (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem w Jej ręku, więc czyń to tylko, co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz. Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy, a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw. Nic sobie, ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego. Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci się podoba.

11) – Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia. [por. Flp 4,13].

12) – Życie wewnętrzne: Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich.

Więcej na: www.niepokalanow.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda