Nominacja profesorska ks. Czesława Parzyszka SAC

Mamy zaszczyt powiadomić, że postanowieniem z dnia 6 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, w odpowiedzi na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, nadał ks. Czesławowi Parzyszkowi SAC tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Tytuł naukowy profesora nadawany jest przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, posiada znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne, przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. (Por. Wikipedia)

Składając serdeczne gratulacje ks. Czesławowi Parzyszkowi SAC z okazji przyznania zaszczytnego tytułu profesora, życzymy dalszych sukcesów w kontynuowaniu twórczej i aktywnej pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także w upowszechnianiu charyzmatu pallotyńskiego w środowisku akademickim.

Za: InfoSAC 06/01/2014 [1]