Nowenna majowa do Świętych Męczenników Chińskich…

…za Kościół w Chinach. W 20-rocznicę kanonizacji 120 Męczenników Chińskich – wspomnienie liturgiczne przypada 9 lipca.

W czasie wielkiego doświadczenia całego świata pandemią Covid-19, w dniach poprzedzających Święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, które jest Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach, skierujmy szczególną modlitwę za Kościół w Chinach.

W Liście z roku 2007 Papież Benedykt XVI prosił cały Kościół, aby „wyrazić braterską solidarność i troskę, upraszając u Pana historii dar wytrwania w świadectwie” dla chińskich katolików (List Benedykta XVI, 2007).

Historia katolików w Chinach jest okupiona wieloma cierpieniami, które odebrały życie wielu jego członkom. Teraz są oni dla świata przykładem wierności Bogu i Kościołowi.

Kościół, jako żywy organizm, Ciało Chrystusa, żyje dzięki ofierze Chrystusa i tych wszystkich, którzy są Jemu wierni i razem z Nim idą drogą życia. Do nich w szczególny sposób należą męczennicy.

Z wdzięcznością Bogu za te ofiary miłości i wierności składane przez jednych, aby inni mogli żyć, prośmy dziś Pana Historii, za przyczyną Maryi Wspomożycielki Wiernych, czczonej w Maryjnym Sanktuarium Sheshan koło Szanghaju, aby także dziś wiara w świecie się pogłębiła i wyraziła w coraz większej miłości do Boga i bliźniego.

Wspominając 20. rocznicę kanonizacji 120 męczenników chińskich, dokonaną 1 października 2000 roku przez Jana Pawła II, dziękujmy za te przykłady wierności Bogu i Kościołowi. Za przyczyną świętych chińskich męczenników wypraszajmy dar wiary, pokoju i pojednania dla Kościoła w Chinach, a także dla wszystkich krajów i mieszkańców świata.


 

 • Dzień 1

  MODLIMY SIĘ ZA PAPIEŻA I BISKUPÓW

  W pierwszym dniu nowenny módlmy się za biskupów w Chinach, aby byli wierni Jezusowi i Ewangelii oraz Namiestnikowi Chrystusa na ziemi. Niech wstawiennictwo świętych biskupów męczenników wzmacnia ich oraz ich posługę. Prosimy o to za szczególną przyczyną św. bp Grzegorza Grassi OFM (1833-1900), misjonarza z Włoch, który w 1900 zginął w Shanxi wraz 26 innymi osobami.

  Więcej

 • Dzień 2

  MODLIMY SIĘ ZA KAPŁANÓW

  W drugim dniu nowenny prośmy za kapłanów w Chinach, aby mogli swobodnie sprawować sakramenty święte i w wolności prowadzić pracę duszpasterską. Niech dar kapłaństwa, który otrzymali od Boga, pomoże im naśladować Jezusa Dobrego Pasterza i posługiwać wszystkim poszukującym Boga i życia wiecznego.

  Więcej

 • Dzień 3

  MODLIMY SIĘ ZA SEMINARZYSTÓW I O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

  W trzecim dniu nowenny prośmy za wszystkich młodych ludzi, których Pan Bóg powołał na drogę życia kapłańskiego, aby z odwagą przyjęli dar Boży i współpracowali z łaską. Niech pogłębiają osobistą relację z Chrystusem i całym swoim życiem włączają się w pasterską troskę Jezusa.

  Więcej

 • Dzień 4

  MODLIMY SIĘ ZA MĘSKIE ZGROMADZENIA ZAKONNE

  W czwartym dniu nowenny prośmy za misyjne zgromadzenia zakonne, które złożyły wielką daninę krwi na ziemi chińskiej. Za wstawiennictwem 26 kapłanów męczenników z siedmiu różnych zgromadzeń zakonnych z Europy prośmy, by trud ich posługi misjonarskiej wydawał owoce w dzisiejszych czasach.

  Więcej

 • Dzień 5

  MODLIMY SIĘ ZA SIOSTRY ZAKONNE

  W piątym dniu nowenny módlmy się za siostry zakonne w Chinach, które pociągnięte przez Chrystusa bardzo pragną do Niego należeć i Jemu służyć. Pomimo wielu trudności w realizacji daru powołania, szukają sposobów, by wzrastała ich miłość do Oblubieńca i miłość do ludzi, którym służą.

  Więcej

 • Dzień 6

  MODLIMY SIĘ ZA KATECHISTÓW

  W szóstym dniu nowenny módlmy się za wszystkich ewangelizatorów, którzy poprzez całe wieki dzielą się Dobrą Nowiną w swoich środowiskach. To wiara zachowana w sercach ludzi także w czasach prześladowań i dzielona – często w sposób ukryty – w środowiskach, umacnia Kościół w Chinach.

  Więcej

 • Dzień 7

  MODLIMY SIĘ ZA OSOBY ŚWIECKIE

  W siódmym dniu nowenny przynosimy do Pana wszystkie osoby świeckie, cały naród chiński, który coraz bardziej świadomie oczekuje na światło Dobrej Nowiny. Niech doświadczenie wielkich zmian ekonomicznych będzie powiązane z duchowym otwieraniem się na Prawdę, Miłość, Solidarność.

  Więcej

 • Dzień 8

  MODLIMY SIĘ ZA RODZINY

  W ósmym dniu nowenny módlmy się za rodziny w Kraju Środka, które doświadczały wielu cierpień z powodu polityki jednego dziecka, braku środków do życia, bezrobocia. To w rodzinach w sposób ukryty przekazywano wiarę i po latach rewolucji kulturalnej rozwijała się jak kwiat po zimie. Módlmy się o szacunek do każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz o warunki do godnego życia w swoim środowisku, tak, by rodziny nie były rozbijane przez wyjazdy do pracy poza własny region i kraj.

  Więcej

 • Dzień 9

  MODLIMY SIĘ ZA CAŁY KOŚCIÓŁ W CHINACH

  W ostatnim dniu nowenny módlmy się za cały Kościół w Państwie Środka oraz o łaskę wiary w Chrystusa dla tych, którzy Go jeszcze nie znają. W czasie kiedy epidemia koronawirusa opanowuje cały świat, módlmy się też o ducha solidarności, miłości i ofiarności, które pomogą pokonać epidemię, a także przezwyciężyć wzajemne oskarżanie i egoizm.

  Więcej

  Za: www.sinicum.pl