O. Eustachy Rakoczy honorowym obywatelem Chodzieży

Paulin o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości został honorowym obywatelem miasta Chodzieży.

Uroczystość miała miejsce w sobotę, 23 czerwca br. podczas Sesji Rady Miejskiej. Zebranych powitała Mirosława Kutnik, przewodnicząca Rady. Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Józef Garbarczyk, rektor Państowwej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Po wręczeniu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa głos zabrał burmistrz Chodzieży Jacek Gursz.

W roku 2008 honorowym obywatelem Chodzieży został Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na uchodźstwie, przyjaciel o. Eustachego Rakoczego.

oprac. BPJG


Kolejna wielka postać po profesorze Drewsie, prezydencie Kaczorowskim i światowym wirtuozie fortepianu Harasiewiczu

O. Eustachy Rakoczy Honorowym Obywatelem Chodzieży

Chodzież. Taka uroczystość zdarza się nieczęsto, w Chodzieży dopiero po raz czwarty. W sobotę, 23 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej akt nadania Honorowego Obywatelstwa Chodzieży wręczono paulinowi z Jasnej Góry ojcu Eustachemu Rakoczemu.

Zapowiadaną od dawna uroczystość zaszczyciło wielu gości, którzy tego dnia przybyli nie tylko z naszego regionu, ale nawet z dalekiej Częstochowy, gdzie o. Rakoczy sprawuje swoje powinności. Nie zabrakło najbliższej rodziny, przyjaciół, włodarzy miasta, powiatu, a także przedstawicieli rodzinnego Budzynia z wójtem Marcinem Sokołowskim i przewodniczącym rady Bogdanem Łaseckim na czele. Po powitaniu uczestników przez przewodniczącą rady Mirosławę Kutnik, o laudację na cześć laureata został poproszony jego przyjaciel, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie prof. Józef Garbarczyk.

– Wygłoszenie laudacji to dla mnie wielki zaszczyt i zadanie, zwłaszcza kiedy jest nim mój przyjaciel z ławy szkolnej. A działalność o. Rakoczego jest wielowymiarowa… Profesor Garbarczyk podzielił ją na cztery odrębne części: kapłańsko-zakonną, naukowo-wychowawczą, działalność na rzecz kombatantów walczących o wolność ojczyzny i starania o uchronienie od zapomnienia powstania wielkopolskiego. Pod koniec profesor zwrócił uwagę obecnych na jeszcze jedną cechę charakteryzującą jego postać: wielkie poczucie humoru. – Podczas kręcenia „Potopu” na Jasnej Górze ojciec Rakoczy był konsultantem aktora Stanisława Jasiukiewicza, grającego przeora Kordeckiego. Dał mu swój habit, w którym aktor czuł się nieswojo. Jak w tym chodzić? – pytał. Ano, najpierw lewa noga, potem prawa, nigdy razem – odpowiedział ze swadą o. Eustachy.

Po wręczeniu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa i złożeniu gratulacji przez radnych głos zabrał burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Przypomniał on o związkach rodzinnych z Budzyniem i wspomnieniach związanych z postacią laureata. Z kolei przedstawiciel Komitetu Honorowego Roman Grewling przytoczył krótką listę poprzedników.

– Nasz dzisiejszy gość jest dopiero czwartym laureatem w historii miasta. Jak widać Chodzież szafuje tym tytułem oszczędnie. Chciałem podziękować radnym, bo decyzja została powzięta jednogłośnie. I jeszcze jedno… O ile wiem, ojciec Eustachy nie ma biologicznych dzieci, a dzisiaj jest Dzień Ojca. Wypada jednak złożyć życzenia…

Laureat dziękując za wszystkie honory zrewanżował się burmistrzowi przekazując na jego ręce ozdobny ryngraf z Jasnej Góry. Podkreślił także rangę swoich poprzedników, kapłanów-patriotów: Stachowiaka, Łakoty i Jana Ksyckiego, określając ich mianem „szermierzy niepodległości Polski”.

W dalszej części głos zabrali także: starosta Julian Hermaszczuk oraz prezes Okręgu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz. Na koniec do laureata tytułu ustawiła się długa kolejka chętnych z życzeniami i gratulacjami. Szczególnie bliskie, jak przyznał ojciec Eustachy, były mu życzenia złożone przez delegację z jego rodzinnej miejscowości – Budzynia.

Paweł Kujawa


Kim jest ojciec E. Rakoczy?

Bolesław Kazimierz Rakoczy urodził się w 1943 roku w Budzyniu. Wyrastał w atmosferze miłości i pietyzmu do weteranów i kombatantów polskich. Jego dziadek Piotr Grzeczka był powstańcem wielkopolskim, walczył w 1920 roku. Młody Rakoczy ukończył chodzieskie LO i w 1962 roku wstąpił do zakonu paulinów w Częstochowie, gdzie przybrał imię zakonne Eustachy. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie 13 czerwca 1970 roku został wyświęcony na kapłana na Jasnej Górze. Skierowano go na studia do ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, gdzie w 1984 roku otrzymał magisterium z teologii, a w 1994 doktorat nauk humanistycznych. Habilitował się w 2001 roku na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W latach 2000-2007 był wykładowcą i prorektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2007-2008 był rektorem tej uczelni. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Instytutu Gospodarki Regionalnej i Ekonomii w Kirowogradzie. Obecnie zajmuje się duszpasterstwem na Jasnej Górze.

O. Eustachy często podkreśla swój patriotyzm, który wyraża się w kultywowaniu pamięci powstania wielkopolskiego. To z jego inicjatywy w Budzyniu szczególną opieką otoczono właśnie Okręglik, na którym miało miejsce pamiętne wydarzenie powstańcze – zdobycie niemieckiego wozu pancernego. Dodajmy, że pomysł nadania honorowego obywatelstwa Chodzieży ojcu Eustachemu wyszedł z chodzieskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. O. Rakoczy jest czwartym laureatem tytułu Honorowego Obywatela Chodzieży. Wcześniej otrzymali go: profesor Roman Drews, prezydent Ryszard Kaczorowski i światowej klasy pianista Adam Harasiewicz. Przypomnijmy, że o. Eustachy Rakoczy był osobistym przyjacielem tragicznie zmarłego prezydenta Kaczorowskiego i to on właśnie namówił go do przyjazdu do Chodzieży. Laureat jest autorem wielu publikacji i książek o charakterze patriotycznym i religijnym.

opr. P. Kujawa

Artykuł w: „Ziemia Chodzieska”, 26 czerwca 2012, nr 26 (1169), s. 4

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.