Home WiadomościZ kraju O. Eustachy Rakoczy honorowym obywatelem Chodzieży

O. Eustachy Rakoczy honorowym obywatelem Chodzieży

Redakcja

Paulin o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości został honorowym obywatelem miasta Chodzieży.

Uroczystość miała miejsce w sobotę, 23 czerwca br. podczas Sesji Rady Miejskiej. Zebranych powitała Mirosława Kutnik, przewodnicząca Rady. Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Józef Garbarczyk, rektor Państowwej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Po wręczeniu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa głos zabrał burmistrz Chodzieży Jacek Gursz.

W roku 2008 honorowym obywatelem Chodzieży został Ryszard Kaczorowski, prezydent RP na uchodźstwie, przyjaciel o. Eustachego Rakoczego.

oprac. BPJG


Kolejna wielka postać po profesorze Drewsie, prezydencie Kaczorowskim i światowym wirtuozie fortepianu Harasiewiczu

O. Eustachy Rakoczy Honorowym Obywatelem Chodzieży

Chodzież. Taka uroczystość zdarza się nieczęsto, w Chodzieży dopiero po raz czwarty. W sobotę, 23 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej akt nadania Honorowego Obywatelstwa Chodzieży wręczono paulinowi z Jasnej Góry ojcu Eustachemu Rakoczemu.

Zapowiadaną od dawna uroczystość zaszczyciło wielu gości, którzy tego dnia przybyli nie tylko z naszego regionu, ale nawet z dalekiej Częstochowy, gdzie o. Rakoczy sprawuje swoje powinności. Nie zabrakło najbliższej rodziny, przyjaciół, włodarzy miasta, powiatu, a także przedstawicieli rodzinnego Budzynia z wójtem Marcinem Sokołowskim i przewodniczącym rady Bogdanem Łaseckim na czele. Po powitaniu uczestników przez przewodniczącą rady Mirosławę Kutnik, o laudację na cześć laureata został poproszony jego przyjaciel, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie prof. Józef Garbarczyk.

– Wygłoszenie laudacji to dla mnie wielki zaszczyt i zadanie, zwłaszcza kiedy jest nim mój przyjaciel z ławy szkolnej. A działalność o. Rakoczego jest wielowymiarowa… Profesor Garbarczyk podzielił ją na cztery odrębne części: kapłańsko-zakonną, naukowo-wychowawczą, działalność na rzecz kombatantów walczących o wolność ojczyzny i starania o uchronienie od zapomnienia powstania wielkopolskiego. Pod koniec profesor zwrócił uwagę obecnych na jeszcze jedną cechę charakteryzującą jego postać: wielkie poczucie humoru. – Podczas kręcenia „Potopu” na Jasnej Górze ojciec Rakoczy był konsultantem aktora Stanisława Jasiukiewicza, grającego przeora Kordeckiego. Dał mu swój habit, w którym aktor czuł się nieswojo. Jak w tym chodzić? – pytał. Ano, najpierw lewa noga, potem prawa, nigdy razem – odpowiedział ze swadą o. Eustachy.

Po wręczeniu aktu nadania Honorowego Obywatelstwa i złożeniu gratulacji przez radnych głos zabrał burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Przypomniał on o związkach rodzinnych z Budzyniem i wspomnieniach związanych z postacią laureata. Z kolei przedstawiciel Komitetu Honorowego Roman Grewling przytoczył krótką listę poprzedników.

– Nasz dzisiejszy gość jest dopiero czwartym laureatem w historii miasta. Jak widać Chodzież szafuje tym tytułem oszczędnie. Chciałem podziękować radnym, bo decyzja została powzięta jednogłośnie. I jeszcze jedno… O ile wiem, ojciec Eustachy nie ma biologicznych dzieci, a dzisiaj jest Dzień Ojca. Wypada jednak złożyć życzenia…

Laureat dziękując za wszystkie honory zrewanżował się burmistrzowi przekazując na jego ręce ozdobny ryngraf z Jasnej Góry. Podkreślił także rangę swoich poprzedników, kapłanów-patriotów: Stachowiaka, Łakoty i Jana Ksyckiego, określając ich mianem „szermierzy niepodległości Polski”.

W dalszej części głos zabrali także: starosta Julian Hermaszczuk oraz prezes Okręgu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Andrzej Szymankiewicz. Na koniec do laureata tytułu ustawiła się długa kolejka chętnych z życzeniami i gratulacjami. Szczególnie bliskie, jak przyznał ojciec Eustachy, były mu życzenia złożone przez delegację z jego rodzinnej miejscowości – Budzynia.

Paweł Kujawa


Kim jest ojciec E. Rakoczy?

Bolesław Kazimierz Rakoczy urodził się w 1943 roku w Budzyniu. Wyrastał w atmosferze miłości i pietyzmu do weteranów i kombatantów polskich. Jego dziadek Piotr Grzeczka był powstańcem wielkopolskim, walczył w 1920 roku. Młody Rakoczy ukończył chodzieskie LO i w 1962 roku wstąpił do zakonu paulinów w Częstochowie, gdzie przybrał imię zakonne Eustachy. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie 13 czerwca 1970 roku został wyświęcony na kapłana na Jasnej Górze. Skierowano go na studia do ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, gdzie w 1984 roku otrzymał magisterium z teologii, a w 1994 doktorat nauk humanistycznych. Habilitował się w 2001 roku na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W latach 2000-2007 był wykładowcą i prorektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2007-2008 był rektorem tej uczelni. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Instytutu Gospodarki Regionalnej i Ekonomii w Kirowogradzie. Obecnie zajmuje się duszpasterstwem na Jasnej Górze.

O. Eustachy często podkreśla swój patriotyzm, który wyraża się w kultywowaniu pamięci powstania wielkopolskiego. To z jego inicjatywy w Budzyniu szczególną opieką otoczono właśnie Okręglik, na którym miało miejsce pamiętne wydarzenie powstańcze – zdobycie niemieckiego wozu pancernego. Dodajmy, że pomysł nadania honorowego obywatelstwa Chodzieży ojcu Eustachemu wyszedł z chodzieskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. O. Rakoczy jest czwartym laureatem tytułu Honorowego Obywatela Chodzieży. Wcześniej otrzymali go: profesor Roman Drews, prezydent Ryszard Kaczorowski i światowej klasy pianista Adam Harasiewicz. Przypomnijmy, że o. Eustachy Rakoczy był osobistym przyjacielem tragicznie zmarłego prezydenta Kaczorowskiego i to on właśnie namówił go do przyjazdu do Chodzieży. Laureat jest autorem wielu publikacji i książek o charakterze patriotycznym i religijnym.

opr. P. Kujawa

Artykuł w: „Ziemia Chodzieska”, 26 czerwca 2012, nr 26 (1169), s. 4

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda