O. Marek Urban CSsR prodziekanem Wydz. Filozoficznego UPJPII w Krakowie

redemptor.plO. dr Marek Urban CSsR został ponownie wybrany prodziekanem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

O. Marek pełni także obowiązki kierownika Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. Jest również wykładowcą historii filozofii nowożytnej w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy sił i dalszego rozwoju naukowego!

Za: www.redemptor.pl