O prorokach na czas kryzysu pisze Stanisław Biel SJ

Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się ostatnio książka Stanisława Biela SJ pod tytułem „Płaszcz proroka. Opowieść o Bożej opiece”.

Opowiada ona o dorastaniu do dojrzałego posługiwania się talentami otrzymanymi od Boga. Bohaterami książki są dwaj prorocy, Eliasz i Elizeusz, którzy są blisko „zwykłych” ludzi i służą im. Nie tylko czynią spektakularne cuda. Nie zawsze podejmują słuszne decyzje, ale pozwalają się prowadzić Bogu.

Tak Autor pisze o aktualności swojej książki: „Dwaj wybitni prorocy, których dzieje relacjonuje ta książka, żyli w trudnych czasach. Kulturę izraelską zdominowały obce wpływy, relatywizowano problemy etyczne, nastąpił kryzys wiary w jedynego Boga, a lud chwiejny i niezdecydowany ulegał bezkrytycznie fascynacji obcymi bóstwami. Z tej racji Eliasz i Elizeusz mogą być patronami czasów współczesnych. Dziś bowiem kryzys wiary w Boga, deprecjacja autorytetu i instytucji, także kościelnych, czy relatywizm moralny osiągają apogeum”.

Więcej na Stanisław Biel SJ – blog
Foto: Kaspar C
Za: jezuici.pl