O. Renato Salvatore –- Generał Zakonu Kamilianów w Polsce

Od 17 do 29 września b.r. przebywa w Polsce przełożony generalny Zakonu Posługujących Chorym, o. Renato Salvatore. Będzie to jego pierwsza, oficjalna wizytacja duszpasterska w polskiej prowincji. O. Renato towarzyszy o. Jesus Maria Ruiz – Wikariusz Generalny i o. Krzysztof Trębski.

Swój pobyt w Polsce Ojciec Generał rozpocznie od Warszawy, aby następnie odwiedzić nasze wspólnoty na terenie Polski i spotkać się ze wszystkimi współbraćmi.

Serdecznie witamy Dostojnych Gości i życzymy im miłego pobytu w naszej Ojczyźnie.

Za: www.kamilianie.eu