Home WiadomościZ kraju Odnowione Śluby Narodu w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

Odnowione Śluby Narodu w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

Redakcja

Obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej trwają na Jasnej Górze w niedzielę, 26 sierpnia. To jedno z największych świąt maryjnych w roku, które przyciąga do Częstochowy dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Warto przypomnieć, że na odpust Matki Bożej Częstochowskiej w dniach od 16 do 25 sierpnia dotarło 86 pielgrzymek pieszych, a podążało w nich 35 tys. 031 osób (o 4 tys. 425 pątników więcej, niż w roku 2011).

Sumie pontyfikalnej o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczyPrymas Polski abp Józef Kowalczyk, a homilię wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. W uroczystościach uczestniczy ponad 80 tys. osób, zarówno na Sumie, ale także tysiące ludzi modlą się w jasnogórskiej Kaplicy i bazylice, wypełniony po brzegi jest dziedziniec jasnogórski.

*

poświęcenie tablicy wotywnej

Przed Mszą św. została poświęcona kamienna tablica upamiętniająca Śluby Narodu Polskiego. Tablica Jasnogórskich Ślubów Narodu to kolejne, nowe wotum na Jasnej Górze. Kilka dni temu została wmurowana przed wejściem do Kaplicy Matki Bożej. Zawiera ona pełny tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych 26 sierpnia 1956 r., autorstwa Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Inicjatorem powstania tablicy jest Instytut Prymasa Wyszyńskiego, który obchodzi w tym roku 70-lecie powołania.

Wotum to granitowa tablica o wymiarach 2 m x 1,60 m, na której znajduje się medalion z brązu. Na nim jest wizerunek kard. Stefana Wyszyńskiego, cały tekst Ślubów, herb prymasowski i podpis Prymasa Tysiąclecia oraz tabliczka z informacją o fundatorach wotum. Autorem projektu tablicy jest Grzegorz Witek, rzeźbiarz z Warszawy, uczeń prof. Jana Kucza, który jest autorem pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego znajdującego się na Jasnej Górze. Wotum powstawało pod artystyczną opieką prof. Kucza.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego to modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Zostały one uroczyście wygłoszone 26 sierpnia 1956 na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. Na fotelu przeznaczonym dla prymasa Polski leżały biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał Śluby w miejscu swojego odosobnienia w Komańczy w łączności z Jasną Górą.

W tekście Ślubów zawarte są m.in. wezwania do obrony budzącego się życia, nierozerwalności małżeństwa, troski o serca i umysły dzieci, miłość, sprawiedliwość, zgodę, pokój, walkę z przemocą, troski o głodnych, bezdomnych, płaczących. Wśród wyliczanych wad narodu są: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. W czasie Sumy W trakcie centralnej Eucharystii biskupi i wierni odmówią Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich autorstwa Prymasa Tysiąclecia.

„Ten wielki Prymas był Twoim (Maryjo) szczególnym czcicielem, pielgrzymował do Ciebie setki razy, wraz z całym Kościołem w Polsce wszystko postawił na Ciebie. Tobie bezgranicznie zaufał, i w Twoje dłonie złożył wysiłek duchowej odnowy przymierza z Bogiem – powiedział o. Roman Majewski przed ceremonią poświęcenia wotum – To nie jest kolejna tablica, którą tu na jasnogórskich murach umieszczamy, to wyryty w spiżu polski rachunek sumienia dla naszego pokolenia, i dla tych, którzy przyjdą po nas. Ta tablica jest podpowiedzią, co czynić nam trzeba, gdy w nas samych i wokół nas, coraz więcej bałaganu i niepokoju”.

Odsłonięcia tablicy dokonali świadkowie tamtych wydarzeń – ówczesny przeor Jasnej Góry o. Jerzy Tomziński i Maria Okońska, założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Ceremonii poświęcenia dokonał abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski.

„Uważam za wielką łaskę Bożą, że jako jeden ze studentów seminarium duchownego, w 1956 roku mogliśmy razem z kolegami śledzić to piękne wydarzenie, które miało miejsce 26 sierpnia na Jasnej Górze, a fotel Prymasa Tysiąclecia był pusty. Myśmy to oglądali oczyma wyobraźni słuchając przesłania przez radio. Ta jego nieobecność, fotel, na którym leżał bukiet kwiatów, to było wielkie przesłanie, i ono jest do dzisiejszego dnia. Temu wielkiemu Prymasowi Tysiąclecia składamy wyrazy uznania, podziękowania, z przyjemnością i wielkim wzruszeniem odsłaniamy tę tablicę, i te treści, które on wyraził” – powiedział abp Józef Kowalczyk.

*

powitanie o. Izydora Matuszewskiego

Przed rozpoczęciem uroczystej Sumy, powitanie do zgromadzonych na placu jasnogórskim pielgrzymów skierował ze Szczytu o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów.

O. generał przypomniał, że w Jasnogórskich Ślubach Narodu, których autorem był Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński, zawarty został program odnowy moralnej narodu. Poruszały one wielkie sprawy religijności, moralności i etyki społecznej Polaków. „Dziś dostrzegamy wciąż nowe problemy moralne oraz cierpienia społeczne, z którymi trzeba podjąć walkę, a przede wszystkim przyjść z pomocą, leczyć, nieść nadzieję – mówił o. Izydor Matuszewski – Są to między innymi: plaga różnych uzależnień, wyuzdanie seksualne, świadomie rozbudzane, ogromne bezrobocie i ślepa ucieczka z Ojczyzny w poszukiwaniu lepszej pracy, płacy, bezduszność społeczna i polityczna arogancja grup, którym zależy w Polsce jedynie na słowach, oraz kryzys życia rodzinnego. Jakże brak nam czystych rąk, prawych sumień oraz oddanych sprawie Ojczyzny umysłów. To wszystko trzeba leczyć, żeby w Polsce nie umarła nadzieja!”

„Jasnogórskie Śluby Narodu składali nasi poprzednicy, z których wielu już nie żyje. Jednakże obowiązują one cały naród katolicki, który w swoich przedstawicielach uroczyście przysięgał, że dotrzyma danego słowa – podkreślał generał paulinów – Śluby dotyczą spraw związanych z życiem chrześcijańskim na co dzień i wymagają nawrócenia i kontroli sumień. Musimy sobie powiedzieć, że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni i nie może nam być obojętne, jak żyje drugi człowiek, co się z nim dzieje”.

„Wczytajmy się w Jasnogórskie Śluby, aby zobaczyć, gdzie nie dociągamy, co trzeba poprawić i podejmijmy wysiłek nawrócenia. Żyjmy nadzieją w codzienności i nieśmy ją ludziom” – apelował o. Matuszewski.

Na zakończenie szczególne podziękowania generał Zakonu Paulinów złożył mieszkańcom Częstochowy i okolic za gościnność i życzliwość okazywaną pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę.

*

homilia abp Wacława Depo

„Przychodzimy dzisiaj na ten jasnogórski Szczyt, aby w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej potwierdzić nasze osobiste i wspólnotowe więzi z Maryją, Matką Jezusa zaproszoną również do Polskiej Kany, na polską ziemię. W tym pielgrzymowaniu przypominamy sobie na wzór Maryi bardzo zasadniczą sprawę, że życiem człowieka i świata nie rządzi przypadkowy los, że nie jest ono, jak mówił Benedykt XVI do młodzieży świata w Sydney w 2008 roku, jedynie serią następujących po sobie wydarzeń i doświadczeń, życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna, które pochodzą od Boga, i które ofiaruje człowiekowi sam Chrystus będący Prawdą, Drogą i Życiem – podkreślił abp Wacław Depo – Czyż nie wypełniają się dzisiaj te słowa, na tym maryjnym wzgórzu zawierzenia”.

Kaznodzieja zaznaczył, że „bez wchodzenia na drogę i na górę Pana, bez wchodzenia na ten jasnogórski szczyt, nie będzie prawdziwego pokoju ani w pojedyńczym sercu, ani w życiu społecznym czy narodowym”. „Przyznajmy i my, że bez odniesienia do Boga, bez przychodzenia na tę górę zawierzenia Bogu przez Maryję, nie będziemy umieli rozróżnić głosów, które przechodzą przez nasz świat, nie będziemy ludźmi czujnych i rozsądnych serc, jak przystało dzieciom Maryi”.

Metropolita częstochowski wskazał, że naszym zadaniem w dziele ewangelizacji jest to, „abyśmy w świetle Ducha Świętego, który został nam dany rozpoznawali prawdę o Chrystusie, i na modlitwie wraz z Matką Jezusa zdobywali moc wiary, i opowiadali się po stronie Chrystusa w codziennym życiu”.

„Maryja staje pomiędzy Synem a ludźmi (…) staje w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień – przypomniał za bł. Janem Pawłem II – Nie jest obca, lecz ze stanowiska Matki jest świadoma, że może, a nawet więcej, ma prawo powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi, bo Kana, to dom i szkoła modlitwy, która czyni cuda” – powiedział abp Depo.

W dalszym rozważaniu kaznodzieja mocno zaakcentował: „W Ewangelii nie można przebierać czyniąc z niej wybiórcze chrześcijaństwo. Nie można przyjąć jedno, a drugie odrzucić, bo już jest za stare i nie pasuje do lansowanego kompromisu. ‘Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie’ – to są słowa testamentu Maryi, słowa najważniejsze, i odnoszące się do Chrystusa, Ona i dzisiaj do Niego nas prowadzi”.

Nawiązując do Jasnogórskich Ślubów Narodu abp Wacław Depo podkreślił, że „w ślubowaniach jasnogórskich nie chodzi o jeszcze jeden piękny tekst, nie o dokument i pamiątkę historyczną, chodzi o to, żeby każde słowo przyrzeczeń, każda myśl weszła głęboko w serca nasze, żeby była wypisana żywym palcem Bożym na każdym drgnieniu twego serca”.

*

W trakcie Eucharystii nastąpił Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich.

Podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo papież Benedykt XVI powiedział: „Pozdrawiam Polaków! Tym pozdrowieniem obejmuję również biskupów polskich i pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze. Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Powtarzając to wyznanie miłości do Matki Boga, oznacza ono również zobowiązanie do wierności i posłuszeństwa wobec Jej Syna – Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Niech Maryja otacza was zawsze swoją opieką! Serdecznie wam błogosławię”.

Słowa papieża Benedykta XVI wyemitowano przez głośniki na zakończenie Sumy odpustowej.

*

W obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej biorą udział księża kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy, którzy uczestniczyli we wczorajszym spotkaniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Obecni są: kard. Józef Glemp, Prymas senior; abp Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; abp Marek Solczyński, Nuncjusz Apostolski w Gruzji, który przybył do Matki Bożej z okazji swoich prymicji; abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański; abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki; abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski; abp Henryk Muszyński, arcybiskup senior z Gniezna; abp Stanisław Nowak, arcybiskup senior z Częstochowy; bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Episkopatu; bp Kazimierz Górny, biskup rzeszowski; bp Jan Styrna, biskup elbląski; bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Edward Dajczak, biskupa koszalińsko-kołobrzeski; bp Jan Wątroba z Częstochowy; bp Adam Lepa z Łodzi, bp Jan Wieczorek, biskup senior z Gliwic.

Na uroczystą Sumę przybyli także: Kapituła Archikatedralną wraz z księdzem infułatem Marianem Mikołajczykiem; Wyższe Seminarium Duchowne Arch. Częstochowskiej z rektorem ks. Andrzejem Przybylskim, profesorami i alumnami; Instytut Teologiczny w Częstochowie z ks. Marianem Dudą, profesorami uczelni i studentami; delegacja Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy z Dziekanem o. Janem Nalaskowskim, byłym generałem Zakonu Paulinów; przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej, władze rządowe i samorządowe; konfratrzy Zakonu Paulinów: ks. Ferenc Seifert z Węgier, ks. prał. Zbigniew Pruchnicki i Jan Jaworski z Chicago; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z prezesem Sławomirem Józefiakiem.

Sumę poprzedziła modlitwa pielgrzymów: „Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, którą na jasnogórskim Szczycie prowadził o. Kamil Szustak.

Oprawę muzyczną Sumy przygotowali: Jasnogórski Chór Dziewczęcy Filiae Mariae pod dyr. Marioli Jeziorowskiej oraz Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. Marka Piątka.

W Telewizji Polskiej Program 1, w południe, rozpoczął się niedzielny program Między Ziemią a Niebem, poświęcony Jasnej Górze i dzisiejszym uroczystościom.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ dr, mn, mś 

Więcej na: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda