Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze

12. Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich trwa dziś, 18 września na Jasnej Górze. Hasłem spotkania są słowa: „Żywa wiara daje nadzieję i działa przez miłość”. 

Centralnym punktem forum była Msza św. odprawiona o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marek Studenski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej.

„Dzisiaj razem całym Kościołem dziękujemy Bogu za św. Stanisława Kostkę, patrona polskiej młodzieży. Ten młody człowiek żył lat niewiele, ale przeżył wiele – przypomniał witając młodzież ks. Marek Studenski – Osiągnął wewnętrzną doskonałość, dojrzałość do tego, żeby wybierać między Bogiem a wszystkimi innymi sprawami tego świata. W jego wyborach, w jego życiu Bóg był ważniejszy, Bóg zwyciężył. Jest on patronem i wzorem dla młodych ludzi. Niech się wpatrują w tę postać tak nam bliską i tak przejrzystą w swoim postępowaniu”.

„Wychowawcy współcześni, myślę tu o rodzicach, nauczycielach i katechetach, stoją przed sytuacją nową, sytuacją, której do tej pory nikt nie znał. To jest pewne novum w wychowaniu, wirtualny świat, który coraz bardziej wciągam młodego człowieka, wciąga tak bardzo, że nieraz wsysa całe jego życie – zaznaczył w homilii ks. Studenski – Moi drodzy, nie chodzi o to, żeby narzekać, trzeba dzisiaj mobilizować wszystkie siły, by pomóc młodzieży, pomóc w tym, aby umiała iść pod prąd. Trzeba niesamowitej mobilizacji sił ducha, by się przeciwstawić współczesnym pokusom, których jest o wiele więcej. Młodzież się nie zmienia, to nie prawda że mamy gorszą młodzież, ale mamy o wiele więcej pokus, których kiedyś nie było. Trzeba niesamowitego hartu ducha, by umieć pokonać trudności i wyłamać się, by żyć w rzeczywistości, a nie w wirtualnym świecie”.

Na zakończenie Eucharystii odczytano Akt Zawierzenia Bogu Ojcu Dzieła Wychowania.

Jasnogórskie forum rozpoczęło się o godz. 9.00 w Sali o. Kordeckiego. Uczniów w imieniu Rady Szkół Katolickich powitał ks. Adam Kostrzewa. Kolejnym punktem spotkania był program artystyczny przygotowany przez Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. M. Zofii Czeskiej z Gimnazjum Sióstr Prezentek w Krakowie.

Uczniowie szkół katolickich wysłuchali również wykładu ks. Marka Studenskiego pt. „Jestem szczęśliwy, bo wierzę” oraz świadectwa wiary m.in. Przemysława Babiarza, dziennikarza sportowego.

O godz. 16.15 uczestnicy Młodzieżowego Forum modlić się będą podczas Drogi Krzyżowej na jasnogórskich Wałach. Na zakończenie jasnogórskiego spotkania pod pomnikiem bł. Jana Pawła II odśpiewają pieśń „Barka”, którą tak bardzo lubił śpiewać sam Ojciec Święty.

Zobacz również: 
– Rada Szkół Katolickich 

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ es 

Więcej na: www.jasnagora.com