Woźniaków: Kongres prowincjalny Salezjanów Współpracowników

W dniach 15-16 września w Woźniakowie odbył się Kongres Prowincjalny Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (SSW) inspektorii warszawskiej. Głównym jego celem było podsumowanie trzyletniej działalności i wybór nowej Rady Prowincjalnej, a także określenie kierunków i wskazań do pracy na kolejną kadencję 2012–2015.

Na Kongres przybyły Rady Centrów Lokalnych SSW wraz z księżmi delegatami i siostrami delegatkami z Głoskowa, Katowic, Kielc, Kutna, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Różanegostoku, Sępopola, Sokołowa Podlaskiego, Suwałk, Warszawy i Żyrardowa.

Gościem honorowym był ks. Dr Andrzej Wujek, wikariusz inspektorii warszawskiej, który przewodniczył wspólnej Eucharystii, wygłosił homilię oraz skierował słowo do zebranych. Obecni byli również dyrektorzy wspólnot salezjańskich i proboszczowie parafii, a wśród nich: Ks. Henryk Bonkowski (Warszawa), ks. Wojciech Kułak (Łódź św. Teresy), ks. Jerzy Gabrych (Suwałki), ks. Marek Borysiak (Olsztyn), ks. Waldemar Trendziuk (Łódź Wodna).

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w latach 2009-2012 przedłożył Mirosław Hartung, koordynator prowincjalny SSW. Jak stwierdził, w czasie trwania kadencji Rady liczba centrów lokalnych SSW powiększyła się o dwa i obecnie w inspektorii warszawskiej jest ich 20, z czego 14 działa przy dziełach prowadzonych przez salezjanów i 6 przy – salezjanek. W znaczący sposób wzrosła również liczba członków i obecnie w Stowarzyszeniu jest ponad 500 osób, z czego wielu młodych.

Po rozpatrzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium, obecni na Kongresie delegaci dokonali wyboru Rady Prowincjalnej na lata 2012-2015. W jej skład weszli:

  • Mirosław Hartung (Suwałki) – koordynator.
  • Jolanta Karasińska (Warszawa) – zastępca koordynatora.
  • Jadwiga Kotarska (Kutno) – administrator.
  • Barbara Raducha (Różanystok) – sekretarz.
  • P. Janina Karwat (Żyrardów) – radca ds. formacji.
  • Sławomir Krysiak (Płock) – radca.
  • Jan Czarkowski (Woźniaków) – radca.
  • W Radzie są ponadto z urzędu:
  • Ks. Henryk Bonkowski – Delegat Inspektorialny salezjanów.
  • S. Teresa Nowak – Delegatka Inspektorialna salezjanek.

Kadencja nowo wybranej Rady przypada na okres przygotowań do wielkiego Jubileuszu 200-lecia narodzin św. Jana Bosko. Stąd też w planie formacyjno-apostolskim uwzględniono przedsięwzięcia, które będą miały na celu pogłębienie znajomości Księdza Bosko i duchowości salezjańskiej, szerzenie kultu Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, troskę o wychowanie i ewangelizację młodzieży, przygotowanie Współpracowników do większego angażowania się w działalność grup, ruchów i stowarzyszeń oraz rozwój centrów lokalnych SSW.

W drugim dniu Kongresu uczestnicy nawiedzili miejsca związane ze św. Faustyną Kowalską. W tym celu udali się do Świnic Warckich i Głogowca.

Mirosław Hartung

Za: www.salezjanie.pl