Paulini uczestniczą w rekolekcjach

Na Jasnej Górze trwają doroczne Rekolekcje Ojców i Braci Paulinów. Modlitewne spotkanie paulinów z Jasnej Góry, a także z klasztorów w Polsce i za granicą, potrwa do soboty, 8 listopada. W rekolekcjach uczestniczy kilkudziesięciu zakonników z Polski, ale także m.in. z Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Czech i Włoch. Doroczne rekolekcje to czas szczególnego wyciszenia, ale także okazja do wymiany doświadczeń w posłudze paulinów w Polsce, Europie i na świecie.

W tym roku nauki rekolekcyjne głosi bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diec. warszawsko-praskiej. Dniom skupienia towarzyszą słowa: „Wprowadzeni na Górę i zasłuchani w Słowo Pana”. „Chciałbym, aby ten czas rekolekcji był czasem ‚wejścia na Górę’, i zasłuchania w Słowo Pana tak, jak w Kazaniu na Górze. Niech pomocą będą nam dwa teksty: z Ewangelii wg św. Marka r.10 – spotkanie Jezusa z młodzieńcem, i z Ewangelii wg św. Jana r.3 – rozmowa Jezusa z Nikodemem. Jestem z Wami tutaj, aby pozwolić Panu Bogu przejść przez ten czas. A ten czas to jest Jego czas, Jego droga – droga Boga. Bo On jest tym, który będzie z nami” – powiedział bp Marek Solarczyk.

Tegoroczny rekolekcjonista bp Marek Solarczyk jest młodym biskupem – 8 października 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Jest doktorem teologii w zakresie historii Kościoła. Zawołaniem biskupim bpa Solarczyka są słowa: Omnia possibilia sunt credendi (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy), zaczerpnięte z Ewangelii Św. Marka (9.23).

W imieniu generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, który przebywa na kapitule prowincjalnej Zakonu Paulinów w Stanach Zjednoczonych, wszystkich zebranych powitał o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Pragnę powitać wszystkich ojców i braci w tym świętym zgromadzeniu rekolekcyjnym, na czele z ks. biskupem Markiem Solarczykiem, biskupem pomocniczym diec. warszawsko-praskiej – mówił o. Mariusz Tabulski – Niech wprowadzeniem do nauk rekolekcyjnych będą słowa z dzisiejszej liturgii (z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian): ‚Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha”.

W ciągu dnia ojcowie i bracia paulini słuchają konferencji bpa Marka Solarczyka, gromadzą się na nabożeństwach i na wspólnotowej Mszy św. z nauką rekolekcyjną, odprawianej codziennie o godz. 17.30 przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej. Czasem modlitewnego wyciszenia jest również czas posiłków, kiedy czytana jest lektura duchowa.

Do udziału w dorocznych rekolekcjach zobowiązują zakonników Konstytucje Zakonu Paulinów. Rekolekcje dla ojców i braci paulinów odbyły się już wcześniej w dwóch turach: w klasztorze w Łukęcinie na Pomorzu w dniach 22-27 września (nauki głosił o. Ryszard Bortkiewicz, definitor generalny Zakonu Paulinów) oraz na Bachledówce k. Zakopanego w dniach 20-25 października (rekolekcje głosił ks. prof. Adam Rybicki). Rekolekcje na Jasnej Górze są trzecią, ostatnią turą dorocznych dni skupienia.

„Uważam, że rekolekcje to jest taki czas, kiedy zbierają się zakonnicy, by słuchać, bo wiara się rodzi ze słuchania – podkreśla o. Stanisław Jarosz z Włodawy – Taki mamy punkt widzenia, co słyszymy. Słuchać Słowa Bożego, słuchać nauki o Bogu, słuchać rekolekcjonisty po to, by mieć więcej wiary. Dać się poprowadzić Jezusowi, który głosił Apostołom i tłumom dobrą nowinę o kochającym Bogu, o przebaczeniu grzechów, o życiu wiecznym, wzywał do nawrócenia. Przyjechałem na rekolekcję, aby się nawrócić. Najczęściej to nawrócenie kojarzymy, że musimy się zmienić, poprawić, być lepszym, ale źródłosłów ‘nawrócić się’, to greckie słowo metanoeite, to znaczy myśleć inaczej. Ja odkryłem to po wielu rekolekcjach, że nawrócić się, to znaczy myśleć inaczej, nie jak do tej pory, nie tak jak mi mówią media czy wszyscy mądrzy, czy wielcy, zacząć myśleć tak, jak mówi Jezus, a wtedy za tym pójdzie zmiana życia”.

„Każde rekolekcje coś wnoszą, coś zostaje. Mam nadzieję, że wyjadę z bogatym bagażem duchowym z tych rekolekcji” – dodał paulin.

O. Remigiusz Zmuda na jasnogórskie rekolekcje przyjechał z Torunia. „Moim zadaniem w czasie tych rekolekcji jest nade wszystko moje osobiste nawrócenie, spotkanie z tym, któremu pragnę służyć – wyznał o. Zmuda – Ten święty czas rekolekcji oprócz osobistego nawrócenia, wejścia na drogę powtórnego usłyszenia zaproszenia Chrystusa do bliskości z nim, jest także czasem zastanowienia się i refleksji nad swoją posługą i przemijaniem. (…) Dla wszystkich kapłanów i zakonników czas rekolekcji, to czas zbliżenia się do tego, którego wybrali za mistrza swojego życia”.

„To spotkanie jest na pewno wzmocnieniem naszej wspólnoty – podkreślił o. Dominik Partyka z Wielgomłyn – Na początku tych rekolekcji możemy zamienić ze sobą parę słów, wymienić się wskazówkami duszpasterskimi, co porabiamy, jak rozwiązujemy problemy duszpasterskie czy parafialne, ale przed wszystkim te dni, które tu są, to są dni dla nas dla tych kapłanów i dla tych braci, którzy dzisiaj posługują”.

„Myślę, że dla każdego Jansa Góra jest takim miejscem, gdzie człowiek odpoczywa duchowo i ładuje siebie. Dla mnie, jako kapłana, jako paulina, Jasna Góra zawsze jest tym centralnym miejscem, gdzie człowiek może spotkać się z Sacrum. To jest bardzo dobre miejsce na rekolekcje” – zauważa paulin.

W czasie Mszy św. rekolekcyjnych, w dniach od 3 do 5 listopada, tradycyjnie odprawiane są Msze św. wspólnotowe za zmarłych:
– 3 listopada za zmarłych ojców i braci Zakonu Paulinów
– 4 listopada za zmarłych rodziców i krewnych paulinów
– 5 listopada za zmarłych przyjaciół i dobrodziejów Jasnej Góry oraz zmarłych członków III Zakonu Świętego Franciszka.

Więcej na: www.jasnagora.com