Pauliści: Zgromadzenie regionalne

Dnia 23 lutego 2012 r. uroczystą celebracją Mszy Świętej rozpoczęło się Zgromadzenie Regionalne w Polsce. Przewodniczy mu nowy przełożony regionalny – ks. Bogusław Zeman.

W zgromadzeniu uczestniczy ks. Silvio Sassi, przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła, oraz 27 księży i braci należących do naszego regionu. Podstawowym celem spotkania jest przygotowanie linii programowych na lata 2012-2014 ze szczególnym uwzględnieniem przypadającego w tym okresie stulecia Zgromadzenia.

Prosimy wszystkich o modlitwę za Region Polski, aby Duch Święty oświecał nas w tych dniach rozeznawania i podejmowania ważnych decyzji dla całego naszego Zgromadzenia w Polsce.

Za: www.paulus.org.