Pijarzy: Wizytacja kanoniczna naszej Prowincji

W niedzielę, 4 maja, Przełożony Generalny Zakonu Pijarów, o. Pedro Aguado, rozpoczął wizytację kanoniczną Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. W ciągu 3 tygodni o. Generał wraz z Asystentem Generalnym, o. Mateuszem Pindelskim, w towarzystwie o. Prowincjała, Józefa Matrasa, odwiedzi wszystkich współbraci w Polsce oraz prowadzone przez nich dzieła, poznając realia życia i działalności wspólnot, sytuację w Prowincji, a także informując przy okazji o tym, czym żyje cały pijarski zakon. O. Generał weźmie również udział w obchodach dwóch jubileuszy: 10-lecia pijarskiego gimnazjum w Warszawie oraz 10-lecia szkoły pijarskiej w Elblągu.

Wizytacja o. Generała jest równocześnie przygotowaniem do przyszłorocznych kapituł w Zakonie Pijarów: lokalnych, prowincjalnych i kapituły generalnej.

(jm)