Plakaty ewangelizacyjne na nowy rok

2 grudnia w Kościele katolickim rozpoczął się nowy rok… liturgiczny. Fundacja św. Franciszka i Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, które od 1994 r. prowadzą ewangelizację wizualną, przygotowały nowe plakaty uliczne.

„Akcja billboardowa jest tylko ciągłym przypominaniem, zwróceniem uwagi przechodniów na pewne zagadnienia życia religijnego, jest uwrażliwianiem serc i sumień, jest zachętą do podejmowania wysiłku stawania się lepszym człowiekiem, a więc świętym człowiekiem, jest zachętą do pogłębiania swej wiary, swej wiedzy religijnej. A wszystko to czynimy językiem prostym i zrozumiały dla współczesnego człowieka” – mówi prezes o. Stefan Tuszyński.

„Musimy nieustannie i na różne sposoby głosić Ewangelię naszego Mistrza. Sięgamy po współczesne środki masowego przekazu aby dotrzeć do człowieka, który jest ‚dzieckiem obrazu’, jego życie jest formowane przez mass media, między innymi przez telewizję i plakaty uliczne. Ta forma przekazu społecznego jest sposobem komunikowania się między ludźmi. Należy więc wybierać efektywne formy kontaktu ze współczesnym człowiekiem i używać takiego języka, który jest dla niego zrozumiały” – dodaje franciszkanin.

Zadaniem Ewangelizacji Wizualnej jest prowadzenie pewnej formy katechezy (o czym mówi KKK 1159-1162) językiem współczesnym. Chodzi o głoszenie Ewangelii nie tylko tym, którzy już wierzą, ale również tym, którzy są poza Kościołem.

Inicjatorzy ewangelizacji wizualnej zwracają uwagę na pewne kwestie, które trapią współczesnego człowieka: problemy wiary, etyki czy chociażby sprawy społeczne.

Plakat Ewangelizacji Wizualnej nie tylko przemawia do człowieka w sposób zrozumiały, ale również ciągły. Plakat wisi na tablicy kilka tygodni i człowiek widzi go wielokrotnie, dzięki temu można uwrażliwiać ludzi na pewne sprawy.

Ewangelizacja Wizualna jest prowadzona w Polsce od 1994 roku. Pomysłodawcą jest Andrzej Oczkoś (krakowski artysta plastyk), który pierwsze plakaty wydrukował i powiesił w Krakowie z okazji święta Miłosierdzia Bożego. Było ich kilkanaście.

Z upływem lat przybywało miejsc, gdzie pojawiały się plakaty: przede wszystkim parafie, szkoły, kaplice więzienne, a nawet prywatne posesje. W ostatnich latach plakaty są w parafiach polonijnych: w Niemczech, na Ukrainie, Słowacji, Kanadzie i Białorusi. Obecnie jest ponad 1100 punktów, gdzie klejone są plakaty.

Rocznie Fundacja i Wydawnictwo wydają 12 plakatów. Pomysł na temat plakatu powstaje w zespole redakcyjnym, który również przekazuje sugestie graficzne Andrzejowi Oczkośowi, który przygotowuje projekt graficzny do dyskusji itd., aż do zatwierdzenia wersji nadającej się do druku. Projekty są również konsultowane z wydziałem duszpasterskim kurii krakowskiej.

Tematy są związane z rytmem roku liturgicznego i wydarzeniami w Kościele. Jest to forma katechezy dla wszystkich.

Każdy plakat (cztery arkusze B1 łącznie o wymiarach 2 m x 1,4 m) kosztuje 30,00 zł (w prenumeracie rocznej).

W przypadku zamówień jednorazowych koszt wynosi 36,60 (z VAT) + koszty wysyłki i pobrania.

Wymagana jest zgoda księdza proboszcza.

Więcej na stronie: www.ewangelizacja.org.pl

jms