Ponad sześćdziesięciu karmelitów bosych na rekolekcjach w Wadowicach

OCDW niedzielę 17 stycznia 2016 r. w Karmelitańskim Domu Rekolekcyjnym „Na Górce” ponad sześćdziesięciu zakonników, na czele ze swymi przełożonymi prowincjalnymi – o. Tadeuszem Florkiem OCD z Krakowa i o. Janem Malickim OCD z Warszawy, rozpoczęło swoje doroczne sześciodniowe rekolekcje.

Ćwiczeniom duchowym przewodniczy ks. dr Krzysztof Wons SDS, założyciel i dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, znany rekolekcjonista w szeregach kapłańskich i życia kosekrowanego.

Rekolekcje wpisują się doskonale w obchodzony Rok Miłosierdzia i stanowią jedno z ostatnich ogniw kończącego się Roku Życia Konsekrowanego, który dla karmelitów bosych miał szczególną w związku ze wspominaną w zakonie chwalebną rocznicą Pięćsetlecia Narodzin św. Teresy od Jezusa (1515-2015).

Zauważmy, że zakon karmelitów bosych w Polsce liczy dwie prowincje – krakowską i warszawską. Prawie 400 zakonników pracuje w Polsce, na misjach w Burundi i Rwandzie, w Argentynie i na Syberii. Delegatury prowincjalne utworzone przez polskie prowincje istnieją na Białorusi, Słowacji i Ukrainie, istnieje też klasztor polskich zakonników w Rydze na Łotwie, a jeden ze współbraci posługuje na Węgrzech. Zakonnicy z Polski włączyli się też w dzieło nowej Ewangelizacji w zachodniej Europie (Niemcy, Włochy) i w Stanach Zjednoczonych (Chicago, Munster, Korona). W końcu polskich karmelitów bosych nie brak w centralnych instytucjach zakonu w Rzymie (Kuria Generalna, Papieski Wydział Teologiczny „Teresianum” i na Górze Karmel w Ziemi świętej. Znane jest Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie i wydawnictwo „Flos Carmeli”, krakowski dwumiesięcznik „Głos Karmelu” i poznański kwartalnik „Zeszyty Karmelitańskie”. Istnieją karmelitańskie instytutu duchowości w Krakowie i w Poznaniu, liczne ruchy i grupy modlitewne oraz zespół muzyczny „Twoje Niebo” (Kraków). Niezliczone rzesze Polaków karmią się duchowością Karmelu w świeckim zakonie i bractwach szkaplerznych.

Podczas rekolekcji, zakonnicy odnawiając się duchowo we własnej tożsamości, by w myśl słów św. Teresy od Jezusa kroczyć „z dobrego w lepsze”, wykorzystują tez czas na umocnienie wzajemnych braterskich więzi by lepiej posługiwać Ludowi Bożemu, głosząc Miłosierdzie Pana i ucząc – zgodnie z charyzmatem Karmelu – głębokiej zażyłości z Bogiem w rozważaniu na wzór Maryi Bożego słowa i życia nim na co dzień.

Druga tura rekolekcji, dla zakonników, którzy nie mogli przybyć na nie teraz, odbędzie się także w Wadowicach w dniach 2-7 października.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD