Bonifratrzy: Spotkanie formatorów w Rzymie

bonifratrzy.pl„PRZEŻYWAĆ I PROMOWAĆ ŻYCIE SZPITALNICZE” to hasło odbywającego się w Rzymie dniach 18-22 stycznia spotkania braci odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań i formację w naszym Zakonie. W spotkaniu uczestniczy ponad 70 osób z całego świata.

W nawiązaniu do kończącego się właśnie „Roku Powołań do Szpitalnictwa” Brat Generał Jesus Etayo powiedział do zgromadzonych, iż każdy „rok” musi być przez nas przeżywany jako rok powołań oraz, iż sprawa powołań „powinna być wspierana przez każdą wspólnotę i każdego brata nawet jeśli oznaczałoby to konieczność zmiany naszych przyzwyczajeń, rytmu dnia”. Brat Jesus Etayo podkreślił także, że pomimo spadku liczby kandydatów do Zakonu nie powinniśmy rezygnować z wymagań wobec kandydatów. Wymagania te powinniśmy jednak spełniać w pierwszej kolejności my sami angażując się całym sercem w projekty jakie proponujemy innym. Inaczej nie mamy żadnych szans by kogokolwiek przekonać do sposobu naszego życia.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony jest przedstawieniu zagadnienia powołań w poszczególnych prowincjach. 20 stycznia – w liturgiczne wspomnienie Nawrócenia św. Jana Bożego nastąpi oficjalne podsumowanie i zamknięcie Roku Powołań do Szpitalnictwa.

/br.ł/

Za: www.bonifratrzy.pl