Pożegnania: śp. o. Klaudiusz Ryszard Warmuz OFM

20 stycznia 2014 r., w 58 roku życia, 30 roku życia zakonnego i 24 roku kapłaństwa, zmarł w klasztorze w Kadynach śp. o. Klaudiusz Ryszard Warmuz OFM

Uroczystości pogrzebowe odbędą się najprawdopodobniej w poniedziałek, 27 stycznia br., w Woźnikach.

Dokładny termin pogrzebu zostanie podany w najbliższym czasie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Za: www.franciszkanie.net


Śp. O. Klaudiusz Ryszard Warmuz OFM
1956 – 2014

 Urodził się 17.03.1956 roku w Nowym Tomyślu, woj. wielkopolskie, w parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy, archidiec. poznańska. W swej rodzinnej parafii został ochrzczony dnia 8.04.1956 roku jako Ryszard Bolesław. Jego rodzicami byli Stefan i Joanna zd. Bąk. Miał rodzeństwo: brata i siostrę. W 1977 roku ukończył Technikum Kolejowe w Bydgoszczy uwieńczone egzaminem dojrzałości w Zielonej Górze. Zaczął pracować na stanowisku technika – automatyka urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego w Opalenicy. W październiku tegoż roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej ukończeniu powrócił do pracy w macierzystym zakładzie na stanowisko zastępcy zawiadowcy odcinka Zabezpieczenia Ruchu Kolejowego w Opalenicy. Rodzice pochodzili z Choczni k. Kalwarii Zebrzydowskiej. Babcia często zabierała go na nabożeństwa kalwaryjskie. Tam zrodziło się jego powołanie. W 1983 roku poprosił o przyjęcie do Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych z siedzibą Władz prowincjalnych w Krakowie. Życie zakonne rozpoczął nowicjatem w Leżajsku 1.09.1983. Przyjął wtedy habit z rąk magistra nowicjatu o. Mirosława Więcława i przybrał imię Klaudiusz. Dnia 2.09.1984 roku złożył pierwsze śluby czasowe na ręce magistra nowicjatu o. Mirosława Więcława.  Studia filozoficzno – teologiczne odbył w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1984 – 1990. Profesję wieczystą złożył 4.10.1988 w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, na ręce o. prowincjała Andrzeja Pabina. Tam też przyjął 9.06.1990 roku święcenia prezbiteratu przez posługę ks. Jana Szkodonia, biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. Dnia 19.03.1991 roku, przeszedł do nowopowstałej Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą prowincjałatu w Poznaniu. Po święceniach pracował duszpastersko jako wikariusz parafialny i katecheta: w Miłakowie (1990-1994), Wejherowie (1994-1996), Helu (1996-1997), ponownie w Miłakowie (1997-2000), Jarocinie (2000-2002), Osiecznej (2002-2003), Brodnicy (2003-2009). Był też wikarym domu, zaopatrzeniowcem i ekonomem. W 2009 r. został wybrany przełożonym domu zakonnego w Kadynach, w diecezji elbląskiej. W tym klasztorze zmarł 20.01.2014 roku, w 58 roku życia, w 30 roku życia zakonnego i w 24 roku kapłaństwa.

Zmarłego o. Klaudiusza polecamy Bożemu Miłosierdziu: 

Boże, w swojej dobroci wysłuchaj nasze prośby o zbawienie Twojego sługi, o. Klaudiusza, który głosił Twoje imię braciom, i daj mu wieczną radość w społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Opr.  Benigny Zbig. Piechota OFM