Pożegnania: śp. s. Stanisława Zofia Zarzecka

S. Stanisława Zarzecka urodziła się 2 marca 1927 r., w Siechniewiczach, powiat Prużany, na terenach byłego Związku Radzieckiego, jako córka Pawła i Marii z Szołtunów.

W grudniu 1958 r., razem z rodziną przybyła do Polski na ziemie zachodnie. Rodzina osiedliła się w pobliżu opactwa Benedyktynek w Krzeszowie.

Stanisława pragnęła poświęcić swoje życie Bogu i Kościołowi w zgromadzeniu czynnym. W 1960 r., wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Warszawie. Śluby zakonne złożyła w Górze Kalwarii 15 sierpnia 1962 r., a wieczyste 15 sierpnia 1967 r. Po ślubach krótki czas przebywała w Michałowicach i w Warszawie. Od 1974 r., rozpoczęła posługę jako zakrystianka. 3 lata w Sobieszowie k/Jeleniej Góry, a od 1977 do końca 2007 r., w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, wpisując się w historie tej parafii.

Zaprawiona do trudu, ofiarnie i z zapałem spełniała swoje obowiązki, troszcząc się o piękno ołtarzy i czystość bielizny kościelnej oraz szat liturgicznych.

W służbie Panu Jezusowi Eucharystycznemu wiele rzeczy wykonywała sama, wykorzystując umiejętności krawieckie, szyjąc i reperując bieliznę kościelną. Posługę w parafii kontynuowała, dopóki pozwalały jej na to siły. Mając 80 lat przeszła na zasłużoną emeryturę.

Zawsze troszczyła się o Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Kościół i kapłanów, których otaczała nie tylko życzliwością, ale także gorącą modlitwą.

Zmarła 28 stycznia 2019 r., ok. godz. 5.30 rano, w wieku 91 lat życia i 56 lat profesji zakonnej.

Pogrzeb odbył się 31 stycznia 2019 r. w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, a ciało śp. s. Stanisławy zostało złożone w kwaterze Sióstr Eucharystek w nowej części miejscowego cmentarza.