Pożegnania: ks. Stefan Ryłko CRL

Śp. ks. Stefan Ryłko – Kanonik Regularny Laterański – zmarł w Krakowie 2 stycznia 2015. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 8 stycznia 2015 roku. Wprowadzenie ciała do Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie o godz. 10.30. Msza św. żałobna o godz. 12.00. Odprowadzenie zmarłego do grobowca zakonnego na Cmentarzu Rakowickim o godz. 13.30. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie Metropolita Krakowski J. Em. Stanisław Kard. Dziwisz.

Życiorys śp. ks. Stefana Ryłko CRL: 

Długoletni pracownik krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Prawnik. Historyk Kościoła. Hagiograf. Zasłużony badacz dziejów klasztoru i kościoła Bożego Ciała. Kapłan odznaczający się niezwykłą pobożnością i pracowitością, wrażliwością na potrzeby bliźnich, oddany całkowicie sprawom Kościoła oraz wspólnoty zakonnej. Przeżył lat 91, w zakonie 72, w kapłaństwie 66.

Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Ujsołach. Syn Ludwika i Klotyldy z d. Kocoń.

Do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie wstąpił 4 lutego1943 r. i tam rozpoczął nowicjat. Polecał go ks. prof. dr hab. Ignacy Różycki. Magistrem nowicjatu był ks. Stefan Zagrodzki (1944-1946), a następnie ks. Teofil Widełka (1946-1949)

Śluby zakonne czasowe złożył – 21 kwietnia 1944 r. w kościele Bożego Ciała, a śluby uroczyste – 21 kwietnia 1947 r. W latach 1945-1950 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Święcenia:
Niższe –
Subdiakonat – 20 lutego 1949 r. – bp Stanisław Rospond
Diakonat – 2 kwietnia1949 r.
Prezbiterat – 3 lipca 1949 r. – bp Stanisław Rospond w kościele  salezjanów na Dębnikach.
Prymicje w rodzinnej parafii w Ujsołach – 10 lipca 1949 r.

W latach 1949-1950 – był wikariuszem i katechetą w Krakowie, następnie pracował w Drezdenku w latach 1950-1957, tam też tworzył duszpasterstwo parafialne w Rąpinie k. Drezdenka – 1955. Następnie pracował w Gietrzwałdzie jako wikariusz i katecheta 1957-1961. Zbierał również materiały do dziejów objawień Matki Bożej, parafii i rozbudowy kościoła. W roku 1961 powrócił do Krakowa i pracował w Kurii Biskupiej do 1963 roku.W roku 1963 – został mianowany proboszczem w parafii w Gietrzwałdzie i Referentem Sanktuariów Maryjnych diecezji warmińskiej – urząd ten sprawował do roku 1967. W 1967 roku ponownie wraca do Krakowa, by dalej pracować w Kurii Biskupiej – w Sądzie Metropolitalnym. Pracuje też w Referacie ds. Kanonizacyjnych do roku 2007.

Stopnie i tytuły naukowe:
1950 – Magister teologii . Praca magisterska: Modlitwa u Tertuliana.
1968 – Doktor teologii. Rozprawa: Dzieje parafii Gietrzwałd na Warmii po rok
1877 – Promotor: ks. prof. dr hab. Eugeniusz Wyczawski.
Promocja: 24.I.1972 r.
1997 – Doktor habilitowany teologii. Rozprawa: Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem. Promocja: 8.V.1998 r.

Sędzia Sądu Metropolitalnego i Referent ds. procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w diecezji krakowskiej, w archidiecezji lwowskiej. Postulator beatyfikacji i kanonizacji wielu błogosławionych i świętych polskich.

Na szczeblu diecezji prowadził lub brał udział w przygotowaniu wielu procesów kanonizacyjnych w tym: św. Stanisława Kazimierczyka CRL, św. Jadwigi Królowej, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Sarkandra, św. Szymona z Lipnicy, Św. Siostry Faustyny, św. Brata Alberta Chmielowskiego, Bł. Anieli Salawy oraz Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego, Sł. B. Hanny Chrzanowskiej, Rozalii Celakówny, Matki Walentyny Łempickiej, Matki Marii od Krzyża Morawskiej, Marty Wieckiej – siostry miłosierdzia, Matki Celiny Borzęckiej i wielu innych. Mianowany Wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

Instruktor w procedurze koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w kościele w Gietrzwałdzie (1967) oraz w kościele Bożego Ciała w Krakowie (2007). Instruktor w postępowaniu kanonicznym o nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi w Gietrzwałdzie (1970) oraz kościołowi Bożego Ciała w Krakowie (2005).

Wybitny znawca prawa kanonicznego w zakresie spraw małżeńskich oraz spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Znawca języka łacińskiego. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu hagiografii, historii Kościoła, historii Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

Za: www.kanonicy.pl