Redemptoryści: adwent ze słowem Bożym

Miłośnicy słowa Bożego również w adwencie 2018 roku będą mogli codziennie rozważać słowo Boże wraz z redemptorystami. Na Portalu Kaznodziejskim Redemptorystów slowo.redemptor.pl można znaleźć krótkie rozważania słowa Bożego na każdy dzień adwentu. Tym razem przygotowują je młodzi redemptoryści pracujący we wspólnotach w Polsce jak i za granicą. Są to ojcowie: Łukasz Baran, Arkadiusz Buszka, Andrzej Makowski, Stanisław Paprocki i Wacław Zyskowski.

W rozważaniu wprowadzającym w tematykę adwentową znajdujemy takie słowa: „Adwent to czas radości, płynącej z każdej nowej szansy danej od Boga… Każdy nowy dzień jest ‘nowym otwarciem’, kolejną okazją do tego, by uczynić krok w przód i przejść od znaków i symboli do ich konkretnego znaczenia, do tego, co za tymi znakami i symbolami się kryje. Każdy nowy dzień przynosi nam nową szansę na to, by odkrywać to, co duchowe”.

Misjonarze redemptoryści w ramach dzieła ewangelizacji, oprócz tradycyjnych misji ludowych i rekolekcji parafialnych czy dzieł medialnych, kontynuując kilkuletnią tradycję starają się także poprzez internet formować ludzkie serca.

W dziale „Czytelnia” Portalu Kaznodziejskiego Redemptorystów znajdują się również homilie na niedziele i święta, kazania obrzędowe oraz ciekawe materiały do osobistego wykorzystania. Czytelnik znajdzie tam też cykle rozważań na nabożeństwo Nowenny Nieustannej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz kazania o świętych i błogosławionych redemptorystach.

o. Sylwester Cabała CSsR