Home WiadomościZ kraju Relacja z pobytu Generała Jezuitów w Polsce

Relacja z pobytu Generała Jezuitów w Polsce

Redakcja

W niedzielę wieczorem 23 września, przyleciał do Polski O. Generał Adolfo Nicolás SJ. W najbliższych dniach zwizytuje obie polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego. W poniedziałek będzie przebywał w Gdyni, we wtorek i środę w Warszawie, po czym przez kilka dni będzie gościł na terenie Prowincji Polski Południowej: w Krakowie, Nowym Sączu i Gliwicach.

Jest to jego pierwsza oficjalna wizytacja polskich jezuitów od czasu wyboru na urząd Generała w styczniu 2008 roku (Generał jezuitów, w przeciwieństwie do wszystkich innych zakonów, pełni swą funkcję dożywotnio). Na jesieni zeszłego roku O. Generał wziął udział w spotkaniu Prowincjałów Europy w Częstochowie, nie miał jednak wtedy okazji do spotkania się z polskimi jezuitami i przyjrzenia się prowadzonym przez nich dziełom. Podczas obecnej wizyty przewidziano szereg spotkań z samymi jezuitami oraz ich współpracownikami. Ostatnim punktem tej wizyty będzie uroczysta Msza św. odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika w przyszłą niedzielę 30 września o godz. 11.00.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Jakub Kołacz SJ – jezuici.pl


Ojciec Generał przybył do Gdyni 23 września o godz. 17.00. W holu powiadała Go wspólnota kolegium. Po kolacji, w asyście Asystenta i kilku jezuitów, o. Generał wybrał się na krótkie zwiedzanie Gdańska.

W poniedziałek 24 września, po śniadaniu, o. Generał rozpoczął spotkanie z nowicjuszami obu polskich Prowincji. Odpowiadał na pytania, skupiając się na kilku ważnych kwestiach: formacji, ślubach oraz oczekiwaniach i wyzwaniach jakie stoją przed młodymi jezuitami. Jako podziękowanie za jego obecność i słowa skierowane nowicjusze ofiarowali Mu krzyż wykonany z wielu oszlifowanych kawałków bursztynu mających symbolizować formowanie i kształtowanie młodego człowieka chcącego podążać śladami św. Ignacego.

O godz. 11.00 o. Generał spotkał się z jezuitami zaangażowanymi w duszpasterstwo bezpośrednie. Po wstępie o. Nicolás odniósł się również do pytań, jakie wcześniej napłynęły do Niego z naszych Prowincji. Ojciec Generał odnośnie naszej misji zwrócił uwagę, że ważniejszym pytaniem od tego „gdzie?” mamy posługiwać, jest pytanie „jak?”. Bardziej na sercu powinna nam leżeć jakość, a nie ilość. Zachęcał jezuitów, aby w swoim życiu i służbie unikali powierzchowności. Stąd jezuita w swojej misji ma starać się zrozumieć drugiego człowieka, to co się dzieje w jego sercu, aby trafić do tego co w nim najgłębsze. Dlatego tak ważna jest formacja Naszych i wzrastanie w zdolności rozeznawania duchów. O. Generał dużo miejsca poświęcił powołaniu na braci i podkreślił, że wciąż odgrywają oni w Towarzystwie bardzo ważną rolę. Zachęcał, abyś pamiętali o tym i w pracy powołaniowej kierowali również zaproszenie do młodych z myślą o powołaniu na brata.

O godzinie 12.30 przewodniczył On Eucharystii, na którą zaprosiliśmy również naszych współpracowników, zaangażowanych w dzieła jezuickie prowadzone na Wzgórzu św. Stanisława Kostki w Gdyni. W homilii, o. Generał mówił o ucieszeniu się i docenieniu prostoty i zwyczajności życia codziennego. Przypomniał ideę świętego Ojca Ignacego, abyśmy szukali i odnajdywali Boga we wszystkich rzeczach i bardziej byli tu i teraz i uczyli się cieszyć małymi rzeczami dnia codziennego.

Po wspólnym uroczystym obiedzie i po krótkim odpoczynku, o godz. 16.00, odbyło się spotkanie z jezuitami i naszymi współpracownikami zaangażowanymi w domach rekolekcyjnych. Ojciec Generał mówił, abyśmy byli otwarci na nowe formy dawania Ćwiczeń Duchowych, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się wokół nas rzeczywistości i mentalności współczesnego człowieka. Jak stwierdził o. Nicolás, wszystkie metody są możliwe o ile pomagają osobie dojść do Boga. Zwrócił uwagę, że jako osoby towarzyszące innym, powinniśmy wziąć pod uwagę tzw. „trzecie oko”, a więc zdolność do patrzenia w serce człowieka – na jego rozwój i wzrost wewnętrzny, bardziej niż na to co zewnętrzne. Doceniając rolę Internetu, jako środka w dawaniu Ćwiczeń Duchowych, wskazał równocześnie na jego słabość. Mianowicie na brak towarzyszenia i rozmowy z osobą, a więc i brak rozeznawania duchowego, co jest tak ważne w dawaniu Ćwiczeń. O. Generał nawiązał również do adresatów Ćwiczeń dzisiaj. Stwierdził, iż Ćwiczenia Duchowe coraz częściej muszą być poprzedzone najpierw preewangelizacją, a potem katechezą.

We wszystkich spotkaniach uczestniczyli jezuici obu prowincji, jak również część naszych współpracowników.

Wizytacja o. Generała w Gdyni zakończyła się oficjalnie kolacją o godzinie 18.00. Po pożegnaniu o. Generał wraz z Asystentem oraz polskimi Prowincjałami udał się do Warszawy.

Piotr Szymański SJ – jezuici.pl

Zapraszamy do galerii zdjęć:


25 września 2012 roku to drugi dzień oficjalnej wizytacji ojca Generała Adolfo Nicolása w obu polskich Prowincjach Towarzystwa Jezusowego. Tym razem ojciec Generał zawitał w Kolegium Ojców Jezuitów w Warszawie.

Ojciec Generał rozpoczął dzień od porannego spotkania z księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem. Następnie odwiedził sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.

W Kolegium jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61, ojciec Generał spotkał się ze scholastykami studiującymi w Polsce filozofię i teologię. Przybyło ich w sumie 32 z Krakowa i 21 z Warszawy. Na spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 11:00 byli obecni również zaproszeni jezuici – goście. Ojciec Generał w ciepłych i pełnych entuzjazmu słowach zachęcał młodych jezuitów do odpowiedzialnego oraz poważnego traktowania czasu studiów. Przestrzegał przed powierzchownością w nauce, pracy i modlitwie. Zapraszał do zgłębiania wybranych dziedzin nauki, aby stawać się w przyszłości profesjonalistami w przyszłej pracy apostolskiej.

Po spotkaniu, o godzinie 13:00, ojciec Nicolás przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej w dolnym Kościele Sanktuarium pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Msza św. odprawiona była w języku angielskim.

Uroczysty obiad w refektarzu Kolegium warszawskiego zakończył formalne spotkanie ze scholastykami.

Następnie ojciec Nicolás spotkał się z przedstawicielami Wspólnot Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) oraz ze świeckimi współpracownikami wielu instytucji i dzieł prowadzonych przez jezuitów.

Intensywny dzień „warszawskich” spotkań zakończył się uroczystą kolacją w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.

Rafał Strzebrakowski SJ – jezuici.pl

Zapraszamy do galerii zdjęć:


W środę 26 września ojciec generał Adolfo Nicolás kontynuował rozpoczętą wczoraj wizytację w Warszawie. Pierwszym punktem programu było spotkanie z duszpasterzami akademickim obydwu polskich prowincji Towarzystwa Jezusowego.

Spotkanie w gronie kilkunastu duszpasterzy generał rozpoczął od krótkiego słowa. Następnie przejść przeszedł do odpowiedzi na zadawane pytania. W swoim wystąpieniu podkreślał wagę uczenia się sposobu, w jaki Bóg działa w sercach młodych ludzi, aby tym skuteczniej trafiać do nich z Dobrą Nowiną. Zwracał również uwagę na fakt, że studenci doskonale wiedzą, że nie istnieją odpowiedzi na wszystkie pytania, dlatego też rolą duszpasterzy jest wspólne poszukiwanie sposobów zaradzania rodzącym się wątpliwościom, a nie serwowanie gotowych formułek. Generał zachęcał również do większej kreatywności w podejmowaniu apostolskich inicjatyw skierowanych do studentów.

Po krótkiej przerwie ojciec Adolfo Nicolás przewodniczył koncelebrowanej Mszy Świętej z udziałem duszpasterzy akademickich, studentów oraz pozostałych jezuitów. Przy ołtarzu w kaplicy akademickiej zebrało się ponad pięćdziesięciu zakonników.

W godzinach popołudniowych ojciec generał spotkał się z jezuitami zaangażowanymi w duszpasterstwo bezpośrednie. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę ubóstwa w jakości i skuteczności przepowiadania Słowa oraz uwypuklił trzy elementy pracy w duchu ignacjańskim, tj. współpracę z innymi, towarzyszenie ludziom oraz formację naszych współpracowników.

Po zakończonym spotkaniu ojciec Adolfo Nicolás opuścił Warszawę, kierując się do Krakowa, gdzie od czwartku 27 września rozpocznie wizytację na terenie Prowincji Południowej Towarzystwa Jezusowego w Polsce.

Michał Kłosiński SJ – jezuici.pl

Zapraszamy do galerii zdjęć:


Dalsze relacje na: www.jezuici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda