Rozpoczęła się wizytacja generalska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Od spotkania z Radą Prowincjalną o. Saverio Cannistrà, generał Zakonu Karmelitów Bosych, rozpoczął w dniu 16 marca 2012 r. przed południem wizytację pasterską Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

W godzinach południowych Najwyższy Przełożony Zakonu przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. w kaplicy Kurii Prowincjalnej w Krakowie-Prądniku Białym, by po południu udać się na wizytację pierwszej wspólnoty karmelitów bosych w Krakowie-Śródmieściu.

W czasie wizytacji zaplanowanej w dwu etapach: 16 marca – 19 kwietnia i 21-27 maja br. o. Generał spotka się z 14 wspólnotami braci na terenie Polski, Słowacji, Niemiec i Łotwy, a także uda się do Delegatury Prowincjalnej na Ukrainie. Odwiedzi nadto 14 wspólnot mniszek w Polsce i na Słowacji, jak też spotka się z karmelitankami bosymi na Ukrainie. Wizytacja generalska Delegatury Prowincjalnej Burundi-Rwanda oraz przynależącego do Prowincji Krakowskiej klasztoru w amerykańskim Munster (IN) z filią w Chicago odbędzie się w innym terminie.

Podczas rozpoczętej wizytacji Przełożony Generalny oprócz spotkań z poszczególnymi wspólnotami w klasztorach męskich będzie rozmawiał indywidualnie z każdym zakonnikiem, interesując się zwłaszcza sytuacją Prowincji, klasztoru i osobistą rozmówcy. W klasztorach mniszek zaplanowano wspólne spotkanie sióstr z Wizytatorem.

Niezależnie od pobytu w poszczególnych klasztorach braci i sióstr, o. Generał spotka się także ze Świeckim Zakonem Karmelitów Bosych i laikatem karmelitańskim (17 marca), z przedstawicielkami mniszek (24 maja), a także będzie przewodniczył Radzie Plenarnej Prowincji, która zbierze się na zakończenie wizytacji, tj. 26 maja.

Ważniejszymi celebracjami liturgicznymi, w których weźmie udział o. Generał będą: suma odpustowa 19 marca o godz. 18.00 ku czci św. Józefa, Patrona Krakowa w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18, gdzie znajduje się obraz Patrona miasta; Eucharystia na rozpoczęcie jubileuszu 400-lecia obecności karmelitanek bosych w Polsce (24 maja o godz. 17.00 w klasztorze karmelitanek bosych przy ul. Kopernika 44 w Krakowie) oraz uroczysta Msza św. na zakończenie wizytacji w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Patrona Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Uroczystościom Wielkanocnym o. Generał będzie przewodniczył w Sanktuarium M.B. Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa.

Wizytacja generalska prowincji w Karmelu Terezjańskim odbywa się na ogół raz w sześcioleciu, które wyznacza kadencję przełożonego generalnego. Poprzednia wizytacja generalska Prowincji Krakowskiej miała miejsce w 2005 r., a przeprowadził ją ówczesny generał o. Luis Arrostegui Gamboa.

o. Grzegorz Firszt OCD
wikariusz prowincjalny