Saletyni: Odpust w Dębowcu

20 września 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyły się kilkudniowe uroczystości odpustowe ku czci Pięknej Pani z La Salette. Sumie odpustowej przewodniczył bp Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się 17 września. Przez cztery dni do Dębowca pielgrzymowali kapłani, siostry zakonne, chorzy, dzieci, młodzież, rolnicy, członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej i Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Suma odpustowa została odprawiona 20 września. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Roman Pindel, biskup diecezjalny diecezji bielsko-żywieckiej.

Interpretując wydarzenia pod krzyżem Chrystusa, hierarcha zachęcał do naśladowania postaw i czynów Maryi oraz św. Jana. ,,Dziękujmy dziś Bogu za osobę św. Jana Ewangelisty, umiłowanego ucznia Chrystusa. Czyńmy także wielką zachętę do zażyłości z Maryją, aby naśladować Jej wiarę, posłuszeństwo, a także, aby z ufnością zwracać się do Niej jak do najlepszej Matki’’ – powiedział duchowny.

Po Mszy św. bp Pindel poświęcił wieńce dożynkowe oraz ziarno siewne.

Za: www.diecezja.rzeszow.pl