Home WiadomościZ kraju Saletyni: Przegląd najważniejszych wydarzeń 2012 roku

Saletyni: Przegląd najważniejszych wydarzeń 2012 roku

Redakcja

Przełom starego i nowego roku jest zawsze okazją do podsumowania tego, co się wydarzyło w ostatnich 12 miesiącach. Rok 2012 był pełen wydarzeń ważnych dla polskiej prowincji saletynów.

Kapituła prowincjalna wyborcza i do spraw

W dniach 6-8 lutego w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu obradowała Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Uczestniczyło w niej 30 delegatów. Obradom przewodniczył ks. generał Dennis Loomis MS.

Zadaniem kapituły było podsumowanie trzech lat posługi prowincjała i ekonoma prowincjalnego oraz wybór nowego przełożonego prowincjalnego i jego rady na następne trzechlecie. 7 lutego kapituła wybrała nowego prowincjała. Został nim ks. dr Andrzej Zagórski MS. Natomiast 8 lutego kapituła wybrała radnych prowincjalnych. Wikariuszem prowincjalnym został ks. Bohdan Dutko MS, a asystentem prowincjalnym – ks. Bogdan Kadłuczka MS.

Kapituła generalna i wybór nowej rady generalnej

Od 16 kwietnia do 4 maja w Willimantic w Stanach Zjednoczonych trwała XXXI Kapituła Generalna zgromadzenia. Jej celem było podsumowanie sześcioletniej kadencji przełożonego generalnego, wybór nowych władz oraz refleksja nad życiem i posługą zgromadzenia.

Uczestniczyło w niej 35 delegatów ze wszystkich prowincji i regionów. Prowincję polską reprezentowali: ks. Andrzej Zagórski MS – prowincjał, ks. Piotr Ciepłak MS – ekonom prowincjalny, ks. Zbigniew Pałys MS, ks. Henryk Przeździecki MS oraz ks. Antoni Skałba MS.

Nowym przełożonym generalnym został wybrany ks. Silvano Marisa MS (Włochy). Wikariuszem generalnym – ks. Adilson Schio MS (Brazylii). Asystentami generalnymi zostali: ks. Joseph Bachand MS (USA), ks. Henryk Przeździecki MS (Polska) oraz ks. Efren Musngi MS (Filipiny).

Śluby wieczyste

18 maja w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu alumni: Szymon Data MS, Jakub Dudek MS, Josef Jaroš MS, Piotr Korbecki MS i Marcin Libera MS złożyli śluby wieczyste na ręce ks. generała Silvano Marisa MS.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS. Warto podkreślić, że Josef Jaroš MS to pierwszy Czech, który złożył śluby wieczyste w naszym zgromadzeniu.

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

19 maja, podczas uroczystości odpustowych w Dębowcu bp Stefan Regmunt, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu.

Na prezbitera został wyświęcony diakon Kamil Pękalski MS, zaś na diakonów alumni: Szymon Data MS, Jakub Dudek MS, Josef Jaroš MS, Piotr Korbecki MS oraz Marcin Libera MS.

Ogłoszenie bazyliki w Dębowcu

W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 20 maja kościół sanktuaryjny w Dębowcu został podniesiony do godności bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette. Jest to pierwsza w Polsce i druga na świecie po La Salette we Francji świątynia z takim tytułem.

Centralnym punktem uroczystości odpustowych była Eucharystia, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W uroczystości wzięli udział m.in.: bp Kazimierz Górny, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, bp Edward Białogłowski, ks. generał Silvano Marisa MS, ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, licznie zgromadzone duchowieństwo oraz pielgrzymi z Polski i z zagranicy.

XXV jubileuszowe Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodzieży

Życie na celowniku – to temat przewodni jubileuszowego XXV Międzynarodowego Saletyńskiego Spotkania Młodych, które odbyło się w dniach 9-14 lipca w Dębowcu.

Do Dębowca zaproszeni zostali goście: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, John Pridmore z Anglii, s. Anna Bałchan, ks. Piotr Pawlukiewicz, Darek Malejonek, Adam Mościcki, Jacek Pulikowski, Jacek Kurzępa, ks. Wojciech Węgrzyniak i Jan Budziaszek. Podczas spotkania wystąpili: Anti Babylon System, Beata Bednarz, Maleo Reggae Rockers, s. Anna Bałchan i Przyjaciele oraz zespół ewangelizacyjny En Gedi.

W XXV MSSM uczestniczyło prawie 2600 młodych ludzi z Polski i z zagranicy.

Śmierć s. Michaliny Szczygieł SNDS

8 sierpnia zmarła s. Michalina (Marta) Szczygieł SNDS. Była jedną z pierwszych saletynek pochodzenia polskiego.

Urodziła się 28 lipca 1920 r. w Stróżach k. Grybowa. W 1938 r. wraz z sześcioma innymi dziewczętami z różnych stron Polski wyjechała do Francji, by tam odbyć formację zakonną. Wieczyste śluby zakonne złożyła 2 lipca 1946 r. Siostra Michalina przez szereg lat przebywała we Francji, 9 lat spędziła na misjach w Brazylii. Pełniła funkcję przełożonej wspólnoty, a także posługiwała w kuchni, ogrodzie, pralni, wkładając całe serce w proste prace domowe.

Mając 82 lata, wróciła do Polski. Przebywała we wspólnocie w Rzeszowie i w domu formacyjnym w Dominikowicach. Była niezwykle pobożna, a mimo podeszłego wieku bardzo pracowita. Zmarła po udarze w wieku 92 lat. Jej pogrzeb odbył się 13 sierpnia w rodzinnej miejscowości.

Rozpoczęcie działalności Centrum Informacyjnego Misjonarzy Saletynów

W domu zakonnym w Krakowie przy ul. Suchej 20 sierpnia swoją działalność rozpoczęło Centrum Informacyjne Misjonarzy Saletynów. Nowe dzieło obejmuje m.in.: stronę internetową www.saletyni.pl, dwumiesięcznik „La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” oraz zadania Public Relations prowincji.

Od października wspólnotę domu zakonnego tworzyli: ks. Marcin Ciunel MS – przełożony domu, ks. Karol Porczak MS sekretarz redakcji „Posłańca”, ks. Paweł Raczyński MS – redaktor naczelny „Posłańca”, ks. Grzegorz Zembroń MS – specjalista ds. PR.

VIII Saletyńskie Spotkanie Młodzieży na Ukrainie

W dniach 23-26 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Łanowicach na Ukrainie odbyło się VIII Saletyńskie Spotkanie Młodzieży. Temat spotkania brzmiał „Rodzina na rozdrożu”.

Tegoroczne spotkanie zgromadziło ponad 100 osób z saletyńskich parafii na Ukrainie: Łanowice, Busk, Nikopol, Zaporoże oraz ze Lwowa, Czerniowiec, Sambora, Czerwonogradu, Jaworowa, Pnikuta, Strzelczysk, Kresowic, Miżynca, Sąsiadowic. Po raz pierwszy na spotkanie przyjechała grupa młodzieży z Białorusi.

Wśród zaproszonych gości był m.in. ks. Oleh Sartakov z Kijowa, duszpasterz ruchu Domowego Kościoła na Ukrainie, który wraz z zaproszoną rodziną prowadził sobotnie konferencje. Koncert ewangelizacyjny zagrała grupa „Quo Vadis” z Buska. Gościem specjalnym był bp Marian Buczek, ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej.

Nowi postulanci

5 września w domu formacyjnym w Dominikowicach rozpoczęło postulat 6 kandydatów: Marcin Bastek, Paweł Kędzior, Karol Pietrusik, Tomasz Skrzęta, Wojciech Wicher, Jakub Wojas. W połowie listopada dołączył do nich kandydat z Ukrainy Ivan Diakiv.

Dyrektorem postulatu prowincji polskiej jest ks. Wawrzyniec Skraba MS, a socjuszem ks. Łukasz Soczek MS.

Rozpoczęcie nowicjatu

7 września podczas Apelu maryjnego w bazylice Najświętszej Maryi Panny z La Salette siedmiu postulantów uroczyście rozpoczęło nowicjat. Są to: Paweł Baran, Jarosław Erhardt, Michał Góra, Mateusz Maciaś, Konrad Mącior, Maciej Wilczek oraz pochodzący z Ukrainy Leonid Turovski. Mistrzem nowicjatu jest ks. Grzegorz Ozga MS, a socjuszem ks. Łukasz Stachura MS.

Pierwsze śluby zakonne

8 września dwunastu nowicjuszy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów złożyło pierwsze śluby zakonne w bazylice mniejszej Najświętszej Maryi Panny z La Salette.

Podczas uroczystej Mszy św. na ręce ks. prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS Tomasz Bancewicz, Tomasz Chodkowski, Grzegorz Daniec, Piotr Grudzień, Maciej Kołodziejczyk, Marek Koziełło, Dawid Kucaba, Marcin Madej, Tomasz Pękała, Rafał Pniok, Marcin Stefanow i Jan Strogusz złożyli na rok profesję zakonną: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Spotkanie saletyńskiego laikatu w Salmacie (Włochy)

W dniach 6 – 10 września w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Salmacie (Włochy) odbyło się Europejskie Spotkanie Laikatu Saletyńskiego.

Myślą przewodnią spotkania było zdanie z orędzia Matki Bożej: „Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się”. Uczestnicy wysłuchali wystąpień dwóch prelegentów. Ks. Gianfranco Polli, profesor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego Claretianum przedstawił panoramę sytuacji Kościoła i społeczeństwa w Europie. Ks. Gian Mateo Roggio MS, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum mówił o objawieniu i orędziu z La Salette jako odpowiedzi na współczesną sytuację panującą w Europie.

Uczestnicy prowadzili także szeroką refleksję nt. stworzeniu ruchu czy dzieła „uczniów Matki Bożej z La Salette”. Jego formuła eksponowałaby duchowość saletyńską, a jednocześnie dawałaby narzędzia formacji dla świeckich, którzy chcieliby żyć tą duchowością.

W spotkaniu laikatu saletyńskiego uczestniczyło prawie 60 osób, w tym 12 delegatów z Polski.

Stulecie pierwszego odpustu

„Dębowiecka Matka zaprasza” – to temat przewodni odpustu, który odbył się w dniach 13 – 16 września w bazylice mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Był to już setny dębowiecki odpust wrześniowy.

Czwartek, 13 września był dniem poświęconym osobom cierpiącym z powodu choroby czy starości oraz tym, którzy im towarzyszą. Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. Zygmunt Kudyba, dziekan dekanatu Nowy Żmigród.

Dniem modlitwy w intencji powołań do służby w Kościele był piątek, 14 września. Wieczornej Eucharystii w intencji powołań przewodniczył mistrz nowicjatu, ks. Grzegorz Ozga MS.

W sobotę, 15 września rano do sanktuarium przybyli kandydaci do bierzmowania z diecezji rzeszowskiej wraz ze swoimi rodzicami. Natomiast Mszy św. w wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny z La Salette przewodniczył abp Edward Nowak z Rzymu.

W niedzielę, 16 września Mszę św. dziękczynną za 50 lat kapłaństwa odprawił ks. Edward Woźniak MS. Natomiast uroczystej sumie odpustowej przewodniczył abp Edward Nowak. Podczas sumy homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Odpust zakończył się Apelem maryjnym.

Pierwszy saletyński odpust w Dębowcu odbył się 19 września 1912 r., w 66. rocznicę objawienia Matki Bożej. Wtedy sumę celebrował i wygłosił kazanie ks. Zygmunt Kwieciński, dziekan dekanatu Nowy Żmigród, w obecności okolicznych proboszczów i licznie zgromadzonych parafian z Dębowca. Cztery dni wcześniej, 15 września 1912 r. uroczyście otwarto i poświęcono dobudowaną do klasztoru pierwszą w Debowcu kaplicę pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Aktu poświęcenia dokonał również ks. Zygmunt Kwieciński, przy udziale licznego duchowieństwa.

VI Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne w Krakowie

11 października pod hasłem „Jezus Chrystus, Syn Boży” w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie odbyło się szóste Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne (MSSI). To wydarzenie naukowe było połączone z inauguracją roku akademickiego 2012/2013 w seminarium. Jak co roku, dzięki szerokiej formule, sympozjum było okazją do wystąpień naukowych saletynów pracujących na co dzień w wyższych uczelniach.

Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do sanktuarium w Kobylance

22 października, w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, do sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego papieża. Relikwie ks. kustoszowi Janowi Potoplakowi MS przekazał ks. Roman Grądalski MS, rektor bazyliki w Dębowcu.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jan Potoplak MS w asyście: ks. Stanisława Koguta, wicedziekana dekanatu gorlickiego, ks. Romana Grądalskiego MS, ks. Łukasza Soczka MS, socjusza postulatu z Dominikowic oraz miejscowych duszpasterzy. Obecni byli także saletyńscy postulanci i licznie zgromadzeni parafianie.

Nowy film o objawieniu w La Salette

13 listopada w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu Dyrektor Funduszu Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette ks. Krzysztof Samborski MS zaprezentował film pt. „Piękna Pani. Prawdziwa historia”.

Film powstał jako finał projektu zajęć teatralnych „Pokażemy, że umiemy”, zrealizowanego przez Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży i został sfinansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK. Jego reżyserem jest Rafał Gużkowski, a producentem wykonawczym krośnieńska telewizja TV Obiektyw.

Nowa parafia saletyńska w Krzywym Rogu

16 grudnia saletyni rozpoczęli posługę w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krzywym Rogu na Ukrainie. Podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej bpa Mariana Buczka wyznanie wiary złożył nowy proboszcz ks. Jerzy Lis MS. W posłudze wspomagać go będzie ks. Józef Krzyszycha MS.

W uroczystości uczestniczyli m. in. wikariusz prowincjalny ks. Bohdan Dutko MS, reprezentujący władze prowincji oraz ekonom delegatury oblatów na Ukrainie o. Bernard Felczykowski OMI. W parafii od 1998 r. przez 14 lat posługiwali oblaci Maryi Niepokalanej. W wyniku reorganizacji swoich dzieł misyjnych duszpasterstwo w Krzywym Rogu przekazali polskim saletynom.

Polscy saletyni posługują obecnie na Ukrainie w pięciu parafiach: Busk i Łanowice (archidiecezja lwowska) oraz Krzywy Róg, Nikopol i Zaporoże (diecezja charkowsko-zaporoska).

(gz, ps, dk, rg)

Za: www.saletyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda